Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:7) om att sätta ut eller flytta fisk i naturen

Registret senast uppdaterat 2021-04-21

Bemyndigande:

2 kap. 18 a § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 6 b § förordningen (2006:815) om provtagning på djur m.m.

Träder i kraft:

2021-04-21

Celex:

32016R0429

Övrigt:

Upph. FIFS 2011:13

Publicerad: 2013-11-21
Sidansvarig: Webbredaktion