Blåskrabba | Hemigrapsus sanguineus

Blåskrabba är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Hemigrapsus sanguineus
 • Svenskt namn: blåskrabba
 • Andra namn: asiatisk strandkrabba
 • Organism: kräftdjur
 • Livsmiljö: Marin
 • Ursprung: Västra Stilla havet
 • Första fynd i Sverige: 2010-
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Blåskrabba i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 280.2 kB.

Blåskrabban kallas även för asiatisk strandkrabba. Den är liten och tålig, och det har gjorts svenska fynd av rombärande honor. Men det är ännu oklart om den kan föröka sig och etablera sig i våra vatten.

Hur känns de igen?

Ryggskölden på vuxna krabbor är kvadratisk, max fyra centimeter bred och är helt slät mellan ögonen (inga veck eller taggar).

 blåskrabba. Foto: Björn Fagerholm

Det första svenska fyndet av blåskrabba gjordes 2012 vid Hönö i södra Bohuslän. Foto: Björn Fagerholm

Vuxna hannar har en blåsa i "tumvecket" på klorna. Färgen varierar mellan grönt, purpur och rött med mörkare fläckar, och benen har mörkare ränder.

Känn igen arten

Krabba.

Asiatisk blåskrabba. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Första fyndet är från Hönö i Bohuslän, sommaren 2012. Två år senare återfanns ytterligare en blåskrabba nära Ringhals, söder om Göteborg, och sommaren 2015 dokumenterades ett tredje fynd, igen från Hönö. Sommaren 2019 fångades ett 50-tal blåskrabbor utanför Stenungsund.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Blåskrabbor lever på hårda och sandiga bottnar i marina miljöer, och runt flodmynnigar. De är allätare och livnär sig på makroalger, små ryggradslösa djur som märlkräftor, havsborstmaskar och musslor men även på fiskyngel.

Vuxna blåskrabbor tål stora variationer i temperatur, från noll till 30 grader, och kan leva i både sötvatten och havsvatten.

De känsliga larvstadierna har inte den tåligheten, men vid gynnsamma förhållanden kan blåskrabbor föröka sig upp till sex gånger på en sommar.

Blåskrabbor kan förekomma tätt och i stora mängder. Både på den Nordamerikanska östkusten och i Frankrike har man funnit områden med över hundra blåskrabbor per kvadratmeter.

Hur kom de hit?

De kan ha kommit drivandes som krabblarver med havsströmmar eftersom blåskrabbor finns längs kusterna i Frankrike, Belgien, Holland och Tyskland. Det finns även en möjlighet att de kommit med barlastvatten i fartyg.

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion