Småprickig penselkrabba | Hemigrapsus takanoi

Småprickig penselkrabba är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Hemigrapsus takanoi
 • Svenskt namn: småprickig penselkrabba
 • Andra namn: penselhårskrabba
 • Organism: kräftdjur
 • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
 • Ursprung: Nordvästra Stilla havet
 • Första fynd i Sverige: 2010- (Västkusten)
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Småprickig penselkrabba i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 201.4 kB.

Hur känns de igen?

Den småprickiga penselkrabban (även kallad penselhårskrabba) är förhållandevis liten. Som vuxen blir den sällan mer än tre (max fyra) centimeter över den kvadratiska ryggskölden. På sidorna av skölden finns tre taggar (sidotänder), till skillnad från vår inhemska strandkrabba som har fem taggar.

Penselkrabba.

Foto: Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0)

Hannarna har en karaktäristisk tofs med hår i "tumvecken" på klorna, vilket är anledningen till det svenska artnamnet småprickig penselkrabba.

Färgen på ryggskölden varierar, men är ofta gulbrun, grå eller grön, ibland med vita fält (ofta på honor och unga krabbor).

Den småprickiga penselkrabban har inte randiga ben, till skillnad från den besläktade asiatiska blåskrabban (strandkrabban) som har påträffats i svenska vatten.

Känn igen arten

Krabba.

Småprickig penselkrabba. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Småprickig penselkrabba påträffades i svenska vatten första gången i maj 2016. Det är en framgångsrik invasiv art som sprider sig längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och har nått tyska bukten. Sannolikheten finns att den etablerar sig och sprider sig längs den svenska västkusten, eventuellt även till Östersjön.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera den till Artportalen.

Du kan även rapportera invasiva främmande arter med hjälp av rapporteringssidan Rappen.

Hur lever de?

Krabborna är allätare och livnär sig på alger och smådjur som till exempel märlkräftor, musslor och havsborstmaskar, men de äter även fisklarver och fiskyngel.

De lever på djup ned till cirka tio meter, ofta bland stenar men även på mjuka bottnar. Det är en marin art, men den finns även i flodmynningar och estuarier och tolererar stora skillnader i salthalt – från sötvatten till oceaniskt havsvatten. De klarar även temperaturer från nollgradigt till 30 grader varmt. Det gäller de vuxna krabborna. Larverna är inte lika tåliga, de behöver salthalter på minst 25 promille för att kunna utvecklas.

Hur kom de hit?

Den småprickiga penselkrabban upptäcktes första gången i Europa 1994, i La Rochelle i Frankrike. Dit kan den ha kommit via barlastvatten i fartyg, eller via importerade japanska ostron.

Därefter har småprickiga penselkrabbor återfunnits söderut längs franska Atlantkusten, och norrut mot Nordsjöområdet. Det är dock oklart i vilken omfattning populationerna fortplantar sig.

Krabblarver kan lätt föras med havsströmmar eller båtar, och kan därmed nå den svenska västkusten med den nordgående Jutska strömmen som passerar Danmarks västkust eller som fripassagerare på fartyg eller båtar.

Möjliga effekter

Småprickiga penselkrabbor tål stora variationer i både salthalt och temperatur, de äter det mesta och det kan bli många av dem. I Frankrike har man påträffat tätheter på över hundra krabbor per kvadratmeter. Det gör att småprickiga penselkrabbor framgångsrikt kan konkurrerar med andra bottenlevande djur som små strandkrabbor och räkor.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion