Hanteringsprogram för signalkräfta

Programmet sammanställer nationella hanteringsåtgärder, inklusive författningsreglering som syftar till att förebygga och minimera negativa effekter av signalkräfta på biologisk mångfald samt vägleda om hur fisket och nyttjande av signalkräfta fortsatt kan bedrivas.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Signalkräftan, som har stor spridning i Sverige, omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter i enlighet med EU-förordningen. Förordningen tillåter att arter som definieras ha stor spridning hanteras i förhållande till medlemsstaternas särskilda omständigheter som till exempel genom fiske. Detta förutsatt att aktiviteterna utförs inom ramen för ett nationellt hanteringsprogram.

Huvudsyftet med detta hanteringsprogram är att samlat presentera de nationella hanteringsåtgärder, inklusive författningsreglering som syftar till att förebygga och minimera negativa effekter av signalkräfta på biologisk mångfald samt vägleda om hur fisket och nyttjande av signalkräfta fortsatt kan bedrivas i enlighet med EU-förordningen.

Havs- och vattenmyndigheten målsättning är att åtgärderna möjliggör ett fortsatt nyttjande av signalkräfta utan att äventyra flodkräftans långsiktiga överlevnad.

Publicerad: 2019-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion