Hitta på sidan

En gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö – Baltic Sea Action Plan - BSAP

Länderna inom Helcom har beslutat en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Aktionsplanen för miljön i Östersjön

Originalversion på engelska (uppdaterad och beslutad 2021)

Svensk version Pdf, 1.6 MB. (gjord av finska miljöministeriet i samverkan med HaV)

Under genomförandet av den tidigare planen från 2007 minskade bland annat tillförseln av vissa farliga ämnen och näringsämnen. Trots detta konstaterade länderna 2018 att god miljöstatus inte uppnåtts i Östersjön och att en ny satsning krävdes. Den uppdaterade planen täcker flera temaområden än tidigare och även målsättningarna för arbetet har uppdaterats.

Den uppdaterade Baltic SeaAction Plan omfattar nu cirka 200 åtgärder fördelat mellan fyra prioriterade områden:

  • övergödning
  • farliga ämnen och marint skräp
  • havsbaserade aktiviteter samt
  • ett friskt och motståndskraftigt ekosystem.

I ett kapitel finns tvärgående åtgärder som gäller till exempel klimat, havsplanering och övervakning. Till detta hör ett antal temaspecifika aktionsplaner/strategier för till exempel:

Åtgärderna följs upp genom verktyget Helcom Explorer.

Havs- och vattenmyndigheten kommer tillsammans med flera andra svenska myndigheter att arbeta för att genomföra BSAP.

Arbetet med BSAP är kopplat till andra internationella och nationella åtaganden, bland annat:


Publicerad: 2015-01-26
Uppdaterad: 2023-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion