Hitta på sidan

En gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö – Baltic Sea Action Plan - BSAP

Länderna inom Helcom har beslutat en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Aktionsplanen uppdaterades 2021 genom beslut av länderna runt Östersjön.

Länderna konstaterade 2018 att god miljöstatus inte uppnåtts i Östersjön trots omfattande insatser och trots att bland annat tillförseln av vissa farliga ämnen näringsämnen minskat under genomförandet av den tidigare planen från 2007. Den uppdaterade planen täcker flera temaområden än tidigare och även målsättningarna för arbetet har uppdaterats.

Helcom ministermöte 2021

Bedömningen av Östersjöns miljötillstånd

Den uppdaterade Baltic SeaAction Plan omfattar nu cirka 200 åtgärder fördelat mellan fyra prioriterade områden:

  • övergödning
  • farliga ämnen och marint skräp
  • havsbaserade aktiviteter samt
  • ett friskt och motståndskraftigt ekosystem.

I ett kapitel finns tvärgående åtgärder som gäller till exempel klimat, havsplanering och övervakning. Till detta hör ett antal temaspecifika aktionsplaner/strategier (för till exempel marint skräp, undervattensbuller, näringsåtervinning).

Genomförande av åtgärderna följs upp genom verktyget Helcom Explorer.

Havs- och vattenmyndigheten kommer tillsammans med flera andra svenska myndigheter att arbeta att genomföra BSAP.

Arbetet med BSAP är kopplat till andra internationella och nationella åtaganden, bland annat


Publicerad: 2015-01-26
Uppdaterad: 2021-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion