Internationellt samarbete

Utgångspunkt för vårt internationella arbete är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges politik för global utveckling och generationsmålet inom det svenska miljömålsarbetet.