Tre Skärgårdar

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Projektets syfte är att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekoystemen och deras utveckling kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena. Detta sker genom ett utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.

Projektet vill ta vara på lokal kompetens och kunskap. Utgångspunkten är att initiativ och utredningsbehov i stor utsträckning bör styras av de människor som bor och vistas i de tre skärgårdarna samt de företag som verkar där. Därför har det inom projektet skapats ett innovationskluster som tar vara på lokala idéer och bidrar till att skapa ett nätverk bland de som har intresse av de tre skärgårdarna.

Mål med projektet

  • Identifiera och utreda samhällsekonomiska konsekvenser av 9-10 delstudier kring olika innovationer eller samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård.
  • Identifiera hinder för fortsatt utveckling och föreslå vägar för att få bort dessa hinder.
  • Skapa starka nätverk och nya samarbeten

Lärdomar och inspiration till andra regioner

Skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo är ett av världens största sammanlänkade skärgårdsområden. Att hitta innovativa lösningar för att sy ihop ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i detta område kan därför, förutom att förbättra levnadsvillkoren i området, även ge lärdomar och inspiration till andra regioner.

Publicerad: 2019-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion