Hitta på sidan

Samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet i Norge inom vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljödirektoratet har enats om ett nytt samarbetsavtal om vattenförvaltning. Det ska gälla åren 2021-2027.

Delade erfarenheter

Havs- och vattenmyndigheten (Sverige) och Miljödirektoratet (Norge) har tecknat ett avtal Pdf, 223.7 kB. om vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Företrädare Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och norska Miljödirektoratet möttes i december 2020 för att utvärdera och förnya samarbetsavtalet som gällt åren 2018-2020. Under mötet enades parterna om ett nytt samarbetsavtal som ska gälla åren 2021-2027.

Tema för samarbete

Prioriterade teman för samarbete under avtalsperioden 2021-2027:

  • Ekologisk status och miljöövervakning – innefattar fysisk påverkan, försurning/kalkning och övergödning
  • Kemisk status (miljögifter) och miljöövervakning
  • Vattenförvaltning i ett förändrat klimat
  • Övrigt – innefattar gränsöverskridande avrinningsområden, samordning av forskning och utveckling

Om avtalet

Avtalet utgör en ram för samarbetet. Detaljerna finns i bilaga som kan uppdateras utifrån överenskommelser på enhetsnivå under avtalsperioden.

Publicerad: 2018-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion