FN:s havskonferens 2020

Portugal och Kenya står värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. HaV ska hjälpa till med analyser och underlag inför konferensen.

Hitta på sidan
Mål nummer 14. Illustration.

Havskonferensen i Lissabon 2020

Havskonferensen i Lissabon 2020 är en uppföljning på konferensen i New York 2017 som Sverige var med och arrangerade. Temat är "Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: Stocktaking, Partnerships and Solutions". Konferensen var planerad till 2-6 juni men är nu framflyttad.

Analys och planering

HaV har i ett regeringsuppdrag stöttat Regeringskansliet i omvärldsanalys och planering inför havskonferensen. Detta har vi gjort i samverkan med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter. Vi har bland annat gjort en analys av de 50-talet frivilliga åtaganden som Sverige gjorde vid förra havskonferensen Pdf, 516.8 kB..

Underlaget är viktigt för att visa vad Sverige har gjort inom FN:s globala mål om havsmiljö sen förra konferensen. Totalt gjordes cirka 1400 åtagande vid konferensen i New York från länder, företag och organisationer.

Inför konferensen har Havsmiljöinstitutet haft i uppdrag att uppdatera det analysunderlag som togs fram 2017 inom nio olika tematiska områden.

Virtuell konferens för havsåtgärder

En online-konferens, kallad the Virtual Ocean Dialogues - connecting communities for ocean action, kommer att anordnas av organisationen Friends of Ocean Action första veckan i juni då havskonferensen skulle ägt rum i Lissabon.

FN:s havssändebud Peter Thomson, och Miljö- och klimatminister Isabella Lövin är ordföranden för initiativet. Konferensen ska koppla samman grupper över hela världen som genom innovation och djärva åtgärder söker uppnå ett hälsosamt, motståndskraftigt och produktivt hav. Dialogerna är utformade för att bibehålla momentum i arbetet för ambitiösa och brådskande åtgärder för ett friskt hav.

Regeringsuppdraget

Ur regeringsuppdraget Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020):

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon. I uppdraget ingår att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov avseende global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Myndigheten ska även redovisa hur långt genomförandet av de frivilliga åtaganden som Sverige presenterade vid FN:s havskonferens i New York 2017 har kommit, samt där så är möjligt utvärdera effekterna av åtagandena. Underlaget till konferensen ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 11 maj 2020.

Publicerad: 2017-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion