Havsplattformen mot fattigdom

Havsplattformen samlar svenska aktörer som arbetar för hållbar användning av havet och minskad fattigdom.

Globala målen mål 1 ingen fattigdom

Vi finns för att skapa bättre effekt av svenska organisationers internationella utvecklingssamarbete kopplat till havsförvaltning och fattigdomsbekämpning.

Vi skapar synergier för att effektivisera det svenska utvecklingssamarbetet inom havsmiljöområdet.

Globla målen mål 14 levande sjöar och hav

Havsplattformen är öppen för svenska aktörer som på något sätt arbetar med både havet och internationellt utvecklingssamarbete.

Det inledande arbetet med havsplattformen finansieras via Sida, inom HaV:s program SwAM Ocean.

Kommande möten

Medlemmar just nu

 1. FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
 2. Göteborgs universitet, Hav och Samhälle och Efd
 3. Havs- och vattenmyndigheten
 4. Havsmiljöinstitutet
 5. Infrastrukturdepartementet
 6. Jernkontoret
 7. Jordbruksverket
 8. Miljödepartementet
 9. Naturskyddsföreningen
 10. RISE
 11. SGU, Sveriges geologiska undersökning
 12. Sida
 13. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 14. SMHI
 15. Stockholm Environment Institute, SEI
 16. SwedBio, Stockholm Resilience Centre
 17. Svenska Unescorådet
 18. Transportstyrelsen
 19. Utrikesdepartementet
 20. UNDP, FN:s utvecklingsprogram
 21. WSP
 22. WWF

Kontakta oss om du är intresserad av Havsplattformen.

Medarbetare på HaV med en skylt som säger: Rädda havet minska fattigdomen

Havsplattformen samlar svenska aktörer som arbetar för hållbar användning av havet och minskad fattigdom.