Havsplattformen mot fattigdom

Havsplattformen samlar svenska aktörer som arbetar för hållbar användning av havet och minskad fattigdom.

Globala målen mål 1 ingen fattigdom

Vi finns för att skapa bättre effekt av svenska organisationers internationella utvecklingssamarbete kopplat till havsförvaltning och fattigdomsbekämpning.

Vi skapar synergier för att effektivisera det svenska utvecklingssamarbetet inom havsmiljöområdet.

Globla målen mål 14 levande sjöar och hav

Havsplattformen är öppen för svenska aktörer som på något sätt arbetar med både havet och internationellt utvecklingssamarbete.

Det inledande arbetet med havsplattformen finansieras via Sida, inom HaV:s program SwAM Ocean.

Kontakta oss om du undrar något.

Medarbetare på HaV med en skylt som säger: Rädda havet minska fattigdomen

Havsplattformen samlar svenska aktörer som arbetar för hållbar användning av havet och minskad fattigdom.