Hitta på sidan

Clean Nordic Ocean (CNO)

Havs- och vattenmyndigheten deltar i ett nordiskt projekt, Clean Nordic Oceans, CNO, som samarbetar för att minska effekterna av förlorade fiskredskap och att samla kunskap om hur problemet kan minskas. CNO har gjort tre kortfilmer som berättar vad spökfiske är och hur fritidsfiskare kan minska risken att förlora sina nät samt hur de kan göra om en olycka inträffar.

Nätverket är ett samarbete mellan Sverige (Havs- och vattenmyndigheten), Norge (Fiskeridirektoratet) och Danmark (DTU Aqua). Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

En hand som håller i ett fiskeredskap

EU har uppskattat att förlorade fiskeredskap står för 27 procent av plastavfallet i haven. Förutom att bidra till förorening av haven kan förlorade fiskeredskap fortsätta att fiska långt efter att fiskaren har förlorat dem. Redskapen kan fånga fisk, kräftdjur, fåglar och marina däggdjur som fastnar och dör. Detta kallas för spökfiske.

På Havsfiskelaboratoriet i Lysekil gjordes ett projekt för att kartlägga effekterna av spökgarn. Garnen som i slutet på försöket stått ute i 18 månader fiskade fortfarande med 40 procents effektivitet.

Metoder för att rensa bottnarna från borttappade garn har utvecklats i nära samarbete med yrkesfiskare som traditionellt bedriver fiske i områdena. Det är kostsamt och tidskrävande att samla in förlorade garn och andra redskap, men det är ett nödvändigt arbete som både människa, djur och natur drar nytta av.

Åtgärdsprogram God havsmiljö 2020

Att lokalisera och samla in spökgarn ingår i HaV:s åtgärdsprogram för God havsmiljö 2020. Vi ansvarar för att resurser avsätts och att rätt aktörer integreras i arbetet med att främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap, samt förebygga förlusten av nya. Läs mer om våra åtgärder här.

Informationsfilmer om spökfiske

CNO har tagit fram tre korta filmer som informerar om vad spökfiske är och vad man som fritidsfiskare kan göra för att undvika att förlora sitt redskap. Videon har producerats i Norge av Clean Nordic Oceans nätverk. Filmerna är riktade till fritidsfiskare. Se filmerna nedan.

Sprid gärna i ditt nätverk så att så många som möjligt lär sig mer om spökfiske.

Vad är spökfiske?

Omslagsbild för YouTube-video

Vad kan du göra om du redan har förlorat ditt fiskeredskap?

Omslagsbild för YouTube-video

Hur kan du minska risken att förlora ett redskap?

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2018-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion