Hitta på sidan

Rapportera förlorade redskap som yrkesfiskare

Fiskare som förlorar sina redskap och inte lyckas bärga dem ska rapportera sin förlust till Centrum för fiskerikontroll (FMC) inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlorade fiskredskap som blir kvar ute i våra vatten och fortsätter fiska utan att vittjas orsakar lidande för djur som fastnar, men kan på lång sikt också hota fiskbestånden. I Östersjön räknar man med att 100 mil förlorade garn fångar cirka 300 ton torsk årligen.

Så rapporterar du förlorade redskap

Förlusten rapporteras till FMC via e-post eller på telefon 0771-10 15 00. Rapporterna är viktiga för framtida eventuella bärgningsinsatser.

Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar till respektive lands fiskerikontroll.

Publicerad: 2016-11-16
Uppdaterad: 2021-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information