Regler för lysfiske

Lysfiske är tillåtet innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt från 1 oktober till 31 december varje år. Det är även tillåtet att lysfiska under åtta valfria dagar i januari månad.

Lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

   • vid lysfiske ska redskapskod 115 uppges som står för snörpvad med ljus.
   • oavsett hur många fartyg som är inblandade i fiskeverksamheten får det bara vara ett fartyg som lyser. Det fartyg som lyser anger redskapskod 4, även när de registrerar fiskeaktiviteten med koordinater.
   •  
   • all bifångst som väger mer än 50 kilo måste anges per art och mängd samt uppskattas i loggboken. I landningsdeklarationen ska alla bifångstvikter anges artvis. Om en art inte finns med i artlistan kan koden MZZ användas
   • du som rapporterar i e-loggbok kan läsa mer om hur du ska göra i Klientmanual vCatch som finns här. Sök på ordet ”lysfiske” då det står på flera ställen i manualen beroende på om det gäller det fiskande eller lysande fartyget.
   • du som använder dig av pappersloggbok kan titta på följande exempel på hur du ska redovisa. Pdf, 643.6 kB.
   • om fångsten överstiger fem ton ska förhandsanmälan göras, minst fyra timmar innan ankomst i hamn när fångsten består av sill, strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling, tobis.

   Vid en landningskontroll kan du tänka på att:

   Fiskerikontroll vid lysfiske.

   Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

   • lossningen kan ta lite längre tid på grund av att kontrollanter kommer att ta prover under hela lossningen. Proverna ska tas innan du sorterat din fångst.
   • proverna kommer att sorteras efter det att hela lossningen är avslutad. Därför är det inte säkert att du får provtagningsresultatet på plats.
   • det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. För andra arter än pelagiska arter ska inget avdrag göras för vatten.
   Publicerad: 2014-10-27
   Sidansvarig: Webbredaktion