Regler för lysfiske

Lysfiske är tillåtet innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt från 1 oktober till 31 december varje år. Det är även tillåtet att lysfiska under åtta valfria dagar i januari månad.

Lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

 • Regelverket för fiske med lyse framgår i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36, 3 kap) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
 • fiske med ljus innanför trålgränsen ​under januari månad ska föranmälas till FMC i samband med avgång.
 • vid lysfiske ska redskapskod 115 uppges som står för snörpvad med ljus.
 • oavsett hur många fartyg som är inblandade i fiskeverksamheten får det bara vara ett fartyg som lyser. Det fartyg som lyser anger redskapskod 4, även när de registrerar fiskeaktiviteten med koordinater.
 • all bifångst som väger mer än 50 kilo måste anges per art och mängd samt uppskattas i loggboken. I landningsdeklarationen ska alla bifångstvikter anges artvis. Om en art inte finns med i artlistan kan koden MZZ användas
 • du som rapporterar i e-loggbok kan läsa mer om hur du ska göra i Klientmanual vCatch som finns här. Sök på ordet ”lysfiske” då det står på flera ställen i manualen beroende på om det gäller det fiskande eller lysande fartyget.
 • du som använder dig av pappersloggbok kan titta på följande exempel på hur du ska redovisa.PDF
 • om fångsten överstiger fem ton ska förhandsanmälan göras, minst fyra timmar innan ankomst i hamn när fångsten består av sill, strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling, tobis.

Vid en landningskontroll kan du tänka på att:

Fiskerikontroll vid lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

 • lossningen kan ta lite längre tid på grund av att kontrollanter kommer att ta prover under hela lossningen. Proverna ska tas innan du sorterat din fångst.
 • proverna kommer att sorteras efter det att hela lossningen är avslutad. Därför är det inte säkert att du får provtagningsresultatet på plats.
 • det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. För andra arter än pelagiska arter ska inget avdrag göras för vatten.
Publicerad: 2014-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion