Hitta på sidan

Regler för lysfiske

Lysfiske är tillåtet innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt från 1 oktober till 31 december varje år. Det är även tillåtet att lysfiska under åtta valfria dagar i januari månad.

Lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

Regler för lysfiske

  • Vid lysfiske ska redskapskod 115 uppges som står för snörpvad med ljus.
  • Oavsett hur många fartyg som är inblandade i fiskeverksamheten får det bara vara ett fartyg som lyser. Det fartyg som lyser anger redskapskod 4, även när de registrerar fiskeaktiviteten med koordinater.

Vid en landningskontroll kan du tänka på att:

Fiskerikontroll vid lysfiske.

Foto: Thomas Johansson/Kustbevakningen

  • lossningen kan ta lite längre tid på grund av att kontrollanter kommer att ta prover under hela lossningen. Proverna ska tas innan du sorterat din fångst.
  • proverna kommer att sorteras efter det att hela lossningen är avslutad. Därför är det inte säkert att du får provtagningsresultatet på plats
  • det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. För andra arter än pelagiska arter ska inget avdrag göras för vatten.
Publicerad: 2014-10-27
Uppdaterad: 2021-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion