Import och export av fiskeriprodukter

Hitta på sidan

Här kan du läsa om hur du gör för att importera fiskeriprodukter från ett land utanför EU. Här finns också information om vad du som exportör till ett land utanför EU behöver tänka på. Fiskeriprodukter som förs mellan länder inom EU omfattas inte av reglerna kring import och export.

Storbritannien har lämnat EU men har haft en övergångsperiod som inte inneburit förändringar för företagen. Från och med 1 januari 2021 är övergångsperioden slut. Det betyder att reglerna om import och export av fisk och fiskeriprodukter måste följas av dig som handlar med fiskeriprodukter till och från Storbritannien.

Import

Att importera innebär att ditt företag tar emot fiskeriprodukter till Sverige från ett land utanför EU. Observera att från och med 1 januari 2021 behöver reglerna för import följas vid import även från Storbritannien. Vid import ska ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad finnas med. Dokumentet kallas för fångstintyg. Det innehåller bland annat information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Fångstintyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är registrerat i fartygsregistret.

Fångstintyget ska registreras i vår fångstintygsportal. Det görs av importören eller dess ombud. För att registrera fångstintyget krävs behörighet till portalen. För att få ett användarkonto skickar du ett mejl till iuuslosweden@havochvatten.se med följande information:

 • namn
 • personnummer
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företagets EORI-nummer (registreringsnummer för tullrelaterad verksamhet)

Som stöd vid registrering av fångstintyg i fångstintygsportalen finns denna manual Pdf, 1.5 MB.

Som importör kan du ge ett ombud fullmakt att registrera fångstintyg åt dig. Word, 51.6 kB. Vill du återkalla en fullmakt använder du samma blankett.

Export

Att exportera innebär att ditt företag skickar eller lämnar fiskeriprodukter till ett land utanför EU. Observera att från och med 1 januari 2021 behöver reglerna som gäller export följas vid export även till Storbritannien.

För att exportera behöver du som befälhavare och exportör fylla i ett fångstintyg som ska skickas till oss för validering. Dokumentet innehåller bland annat information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Du får inte exportera några varor innan intyget är validerat och du har fått en bekräftelse på detta. Det är bra att planera administrationen av fångstintyget i så god tid som möjligt.

Fångstintyg

Du hittar fångstintyget här.

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Blanketten är uppdelad i sektioner som är numrerade från 1-12. Vad som ska fyllas i är sektion 2-6 samt 8 och 10 för att vi ska kunna validera fångstintyget.

Underteckna den ifyllda blanketten och mejla den till iuuslosweden@havochvatten.se. När valideringen är färdig får du återkoppling via mejl.

Om det saknas information obligatoriska sektioner eller om vi bedömer att den är felaktig skickas fångstintyget tillbaka till dig för korrigering och/eller komplettering.

Frågor och svar

Varför finns regler om import och export av fiskeriprodukter?

Otillåtet fiske bedöms utgöra ett av de största globala hoten mot långsiktigt hållbara fiskebestånd. EU är världens största importör av fisk och fiskeriprodukter och därför en stor marknad för både lagligt fångad men också olagligt fångad fisk. För att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske finns omfattande krav på spårbarhet för fisk och fiskeriprodukter som importeras till EU. Reglerna finns i den så kallade IUU-förordningen. IUU är från engelskans ”illegal, unreported and unregulated”.

Vad är ett fångstintyg?

Ett fångstintyg är ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Det ska finnas med fisken eller fiskeriprodukterna vid import och export. Dokumentet innehåller bland annat information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt. Fångstintyget valideras av myndigheten i det land där fartyget är flaggat.

Vid vilka tillfällen behövs fångstintyg?

Fångstintyg behövs vid:

 • Import av fiskeriprodukter från länder utanför EU, det vill säga tredje land
 • Köp av fisk som landats av icke EU-fartyg
 • Export av fiskeriprodukter till länder utanför EU
 • Affärer med operatörer eller företag utanför EU eller på annat sätt involverad i fiskeaktiviteter utanför EU

Vilka fiskeriprodukter omfattas av import och export och finns det några undantag?

De fiskprodukter som omfattas av import- och exportkontroll är processade och oprocessade fiskeriprodukter som omfattas av kapitel 03 och tulltaxenummer 1604 och 1605 i Tullverkets kombinerade nomenklatur (tulltaxan) med undantag av de produkter som listas i bilaga 1 till IUU-förordningen. Exempel på arter som omfattas är lax, sill/strömming, skarpsill, makrill, krabbor, räkor och hummer.

Du hittar fullständiga produktkoder i Tulltaxan på Tullverkets hemsida , i avdelning IV, kapitel 16.

Vissa undantag finns:

 • Vattenprodukter från yngel eller larver
 • Sötvattenfisk
 • Akvariefisk
 • Vissa mollusker (sniglar, ostron, musslor)
 • Mjöl och pellets av fisk

Fullständig lista på undantagna produkter hittar du i bilaga 1 till IUU-förordningen.

Var kan jag läsa mer om import?

Importerar du eller funderar du på att börja importera varor? Läs då gärna Importguiden på respektive hemsida:

Publicerad: 2013-11-22
Uppdaterad: 2020-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion