Kvoter, uppföljning och fiskestopp

Daglig infiskning, uppföljning av kvoter samt rådande fiskestopp.