Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Hitta på sidan

Uppföljning av kustkvot pelagiskt fiske för 2024. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

Tabell med preliminära kvot- och fångstsiffror

Klicka här för att öppna tabellen

Stäng