Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Hitta på sidan

Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2023. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

Tabell med preliminära kvot- och fångstsiffror

Klicka här för att öppna tabellen

Stäng