Fiskestopp

Hitta på sidan

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2024.

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, Ices delområde 22 - 32

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2024 är det förbjudet att bedriva riktat fiske av torsk i Östersjön (delområde 22-32) under hela året.

Fiskestopp för fritidsfiske efter torsk i Östersjön, Ices delområde 22 - 26

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2024 är det förbjudet att bedriva fritidsfiske efter torsk i Östersjön (delområde (22-26) under hela året.

Fiskestopp för sillfisket i Östersjön, område 22, 23 och 24

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2024 är det förbjudet att bedriva riktat fiske efter sill i västra Östersjön (delområde 22-24). Dock finns det ett undantag för fartyg under 12 meter som fiskar med garn/nät, insnärjningsnät, handlinor, bottengarn och pilkmaskiner.

Fiskestopp för sillfisket i Östersjön, område 25-27, 28.2, 29 och 32

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2024 är det förbjudet att bedriva fiske efter pelagiska arter med aktiva redskap under följande perioder:

  • I delområde 25 och 26 från 1 april to 30 april;
  • I delområde 27 och 28.2 från 16 april till 15 maj;
  • I delområde 29 och 32 från 1 maj till 31 maj.

Fiskestopp för allt fiske i Östersjön, Ices delområde 22, 23, 24, 25 och 26

Under lekstängningsperioderna i tabell nedan, för att skydda torsken, får fiske endast bedrivas

  • Med fartyg som är mindre än 12 meter och som använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter.
  • I delområde 24 får också fartyg fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 mm eller mindre om de fiskar på djup mindre än 40 meter och sorterar sina landningar.
  • I delområde 25 får också fartyg fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 mm eller mindre om de fiskar på djup mindre än 50 meter och sorterar sina landningar.

Lekstängningsperioder

Områden stängda för lek

Områden

Period

ICES delområden 22-23

15 januari – 31 mars

ICES delområden 24

15 maj – 15 augusti

ICES delområden 25-26

1 maj – 31 augusti

Aktuella realtids­stängningar

Publicerad: 2014-01-02
Uppdaterad: 2022-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion