Fiskestopp 2012

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för året. 

Årliga stopp i Östersjön enligt torskåterhämtningsplanen

ICES delområde 22–24

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter: 1–30/4

ICES delområde 25–26

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter: 1/7–31/8

Fiskestopp på grund av uppfiskad kvot

 • Från och med den 8 december 2012 råder förbud mot fiske av sill och med trål och vadredskap av skarpsill i ICES-delområde 22-24 i EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som saknar särskilt tillstånd. Efter den 9 december råder landningsförbud för detta fiske. Sådan sill och skarpsill får inte heller saluhållas i första led efter den 10 december.
 • Från och med den 5 december 2012 upphävs förbudet efter sill och skarpsill i ICES-delområde 22-24 i EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som saknar särskilt tillstånd.
 • Från och med den 30 november 2012 råder förbud mot fiske av räka i Skagerrak och Kattegatt för fartyg som saknar särskilt tillstånd för fiske i Gullmarsfjorden. Efter den 1 december råder landningsförbud för detta fiske. Sådan räka får inte heller saluhållas i första led efter den 2 december.
 • Från och med den 19 november 2012 råder förbud mot fiske av gråsej i Skagerrak och Kattegatt samt i EU:s fiskevatten i Nordsjön och Östersjön. Efter den 20 november råder landningsförbud för detta fiske. Sådan gråsej får inte heller saluhållas i första led efter den 21 november.
 • Från och med den 7 november 2012 råder förbud mot fiske av sill och med trål och vadredskap av skarpsill i ICES-delområde 22-24 i EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som saknar särskilt tillstånd. Efter den 8 november råder landningsförbud för detta fiske. Sådan sill och skarpsill får inte heller saluhållas i första led efter den 9 november.
 • Från och med den 5 november 2012 råder förbud mot fiske av sill och skarpsill i ICES-delområde 25-29 i EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som saknar särskilt tillstånd och använder trål eller vad- och notredskap. Efter den 6 november råder landningsförbud för detta fiske. Sådan sill och skarpsill får inte heller saluhållas i första led efter den 7 november
 • Från och med den 5 november 2012 råder förbud mot fiske av torsk och gråsej i Norges ekonomiska zon i Nordsjön. Efter den 6 november råder landningsförbud för detta fiske. Sådan torsk och gråsej får inte heller saluhållas i första led efter den 7 november.​
 • Från och med den 17 september 2012 råder förbud mot svenskt fiske av torsk i Skagerrak. Efter den 18 september är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 19 september.
 • Från och med den 17 september 2012 råder förbud mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön. Efter den 18 september är det också förbjudet att landa eller omlasta äkta tunga som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan äkta tunga får inte heller försäljas i första led efter den 19 september.
 • Från och med den 17 september 2012 råder förbud mot fiske av makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön som inte innehar särskilt tillstånd. Efter den 18 september är det också förbjudet att landa eller omlasta makrill som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan makrill får inte heller försäljas i första led efter den 19 september.
 • Från och med den 3 september 2012 råder förbud mot fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön. Efter den 4 september är det landningsförbud för detta fiske. Sådan torsk får ej heller saluhållas i första led efter den 5 september.
 • Från och med den 20 augusti råder förbud mot svenskt fiske av torsk i Skagerrak för fartyg som fiskar med trål eller snurrevad. Efter den 21 augusti råder landningsförbud mot detta fiske. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 22 augusti.
 • Från och med den 9 juli 2012 råder förbud mot fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön.
 • Från och med den 2 juli 2012 är fiske av sill för fartyg som inte har särskilt tillstånd, dock inte för fiske med vad- eller notredskap, åter tillåtet i ICES-delområde 25-29 i EU:s fiskevatten i Östersjön.
 • Från och med den 4 juni 2012 råder förbud mot fiske av sill i ICES-delområde 25-29 i EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som inte har särskilt tillstånd. Efter den 5 juni råder landningsförbud mot detta fiske. Sådan sill får ej heller saluhållas i första led efter den 6 juni.
 • Från och med den 5 mars 2012 råder förbud mot fiske av lax med drivlinor i Östersjön. Efter den 6 mars råder landningsförbud för detta fiske. Sådan lax får ej heller saluhållas i första led efter den 7 mars.
 • Bestämmelser om fångstbegränsningar med mera finns i 14 kap Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2014-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion