Kvoter i Västerhavet

Hitta på sidan

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

Kvoter i Västerhavet 2024

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2023 och 2024 (räknat i ton). Preliminär 2023-12-12.

Kvoter
Område

Art

TAC 2023

TAC 2024

Svensk kvot 2023

Svensk kvot 2024

Norska Havet

Sill (EU-andel)

23294

17773

3787

2889

Nordlig - EU o Inter­nationell

Blå­vitling (EU-andel)

330735

406516

15576

19145

Grön­ländska vatten

Lodda

-

-

-

-

Nordsjön EU zon

Tobis

194367

*

6678

*

Nordsjön EU zon

Sill

396556

510323

3753

4765

Nordsjön EU zon

Sill ej konsum.

7716

7716

36

36

Nordsjön/ Skag/ Katt

Makrill (EU-andel)

38381

36429

4743

4569

Nordsjön EU zon

Torsk

21652

24900

21

23

Nordsjön EU zon

Kolja

58402

101421

223

369

Nordsjön EU zon

Vitling

34294

76697

4

7

Nordsjön EU zon

Långa

3127

2266

10

9

Nordsjön/ Skag/ Katt

Gråsej

53374

66876

270

326

Nordsjön EU zon

Skarp­sill

117320*

*

1330

*

Nord


sjön EU zon (syd)

Tagg­makrill

8969

9730

75

75

Nordsjön EU zon (nord)

Tagg­makrill

13157

13250

675

675

Nordsjön EU zon

Marulk

7211

7211

4

4

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

3747

3606

4

4

Nordsjön EU zon

Berg- o Röd­tunga

3140

2539

5

4

Nordsjön EU zon

Räka

990

792

30

24

Nordsjön EU zon

Lubb

228

208

6

6

Nordsjön EU zon

Pigghaj

3434

3533

5

5

Nordsjön norsk zon

Torsk382

382

Nordsjön norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön norsk zon

Bleka, vitling190

190

Nordsjön norsk zon

Sill932

1128

Nordsjön norsk zon

Makrill266

322

Nordsjön norsk zon

Räka123

123

Nordsjön norsk zon

Industri­arter800

800

Nordsjön norsk zon

Övriga artertrad**

trad**

Skagerrak/ Kattegatt

Sill

23250

29735

10221

13073

Skagerrak/ Kattegatt

Sill ej konsum.

6659

6659

916

916

Skagerrak/ Kattegatt

Skarpsill

26278*

*

6662*

*

Skagerrak

Torsk

3095

3559

433

498

Kattegatt

Torsk bif­ångst

97

97

36

36

Skagerrak/ Kattegatt

Kolja

3589

6233

342

594

Skagerrak/ Kattegatt

Vitling

676

676

52

60

Skagerrak/ Kattegatt

Kummel

2490

2182

195

171

Skagerrak

Röd­spotta

17783

18250

622

607

Kattegatt

Röd­spotta

1981

2349

106

126

Skagerrak/ Kattegatt

Räka

4253*

-

795*

-

Skagerrak/ Kattegatt

Havs­kräfta

8501

7842

2235

2062

Skagerrak/ Kattegatt

Äkta tunga

504

327

16

10

Skagerrak/ Kattegatt

Långa

144

144

32

34

Skagerrak/ Kattegatt

Birke­långa

4

4

1,5

1,5

Skagerrak/ Kattegatt

Slätvar


148Skagerrak/ Kattegatt

Rödtunga


657Skagerrak/ Kattegatt

Bergtunga


187Skagerrak/ Kattegatt

Rockor

48

88

11

19

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guld­lax

809

748

28

26

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Pigghaj

1130

1163

793

816

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Skoläst

2

2

0,097

0,097

  • * TAC gäller 1 juli 2023 - 30 juni 2024.
  • ** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå.
Publicerad: 2016-12-14
Uppdaterad: 2023-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion