Kvoter i Västerhavet 2015

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Kvoter
OmrådeArtEU-kvot 2014EU-kvot 2015Svensk kvot 2014Svensk kvot 2015

Norska Havet

Sill

418487

*

3459

1739

EU och internationellt vatten

Blåvitling

336871

**

7007

7447

Grönländska vatten

Lodda

34650

***

2114

 

Nordsjön EG zon

Tobis

207219

****

7177

 

Nordsjön EG zon

Sill

470037

445329

4782

4531

Nordsjön EG zon

Sill, ej konsumtion

13085

15744

61

74

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Makrill

42057

36338

7101

6191

Nordsjön EG zon

Torsk

27799

29189

31

33

Nordsjön EG zon

Kolja

38284

40711

165

174

Nordsjön EG zon

Vitling

16092

13678

3

2

Nordsjön EG zon

Långa

2428

1942

10

8

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Gråsej

77536

66006

438

373

Nordsjön EG zon

Skarpsill

144000

227000

1330

1330

Nordsjön EG zon (syd)

Taggmakrill

31720

15200

75

75

Nordsjön EG zon (nord)

Taggmakrill

116912

85732

675

675

Nordsjön EG zon

Marulk

7833

9390

7

9

Nordsjön EG zon

Piggvar, Slätvar

4642

4642

5

5

Nordsjön EG zon

Sand-, Skrubbskädda

18434

14747

6

5

Nordsjön EG zon

Berg-, Rödtunga

6391

6391

11

11

Nordsjön EG zon

Räka

2446

3270

73

98

Nordsjön EG zon

Lubb

235

235

5

5

Nordsjön EG zon

Pigghaj

0

0

0

0

Nordsjön Norsk zon

Sill

 

 

866

1093

Nordsjön Norsk zon

Makrill

 

 

247

312

Nordsjön Norsk zon

Torsk

 

 

382

382

Nordsjön Norsk zon

Kolja

 

 

707

707

Nordsjön Norsk zon

Gråsej

 

 

880

880

Nordsjön Norsk zon

Bleka, Vitling

 

 

190

190

Nordsjön Norsk zon

Räka

 

 

123

123

Nordsjön Norsk zon

Foderfisk

 

 

800

800

Nordsjön Norsk zon

Övriga arter

 

 

Trad

Trad

Skagerrak / Kattegatt

Rockor

47

47

10

10

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guldlax

1028

1028

35

35

Skagerrak / Kattegatt

Lubb

29

29

7

7

Skagerrak / Kattegatt

Sill

46750

43604

20248

18865

Skagerrak / Kattegatt

Sill, ej konsumtion

6659

6659

916

916

Skagerrak / Kattegatt

Skarpsill

33280

33280

8437

8437

Skagerrak

Torsk

3972

4171

556

584

Kattegatt

Torsk, bifångst

100

100

37

37

Skagerrak / Kattegatt

Kolja

2355

2504

224

239

Skagerrak / Kattegatt

Vitling

1050

1050

99

99

Skagerrak / Kattegatt

Kummel

2466

2737

193

214

Skagerrak

Rödspotta

10056

10056

419

419

Kattegatt

Rödspotta

2160

2626

216

263

Skagerrak / Kattegatt

Räka

6650

7630

1243

1426

Skagerrak / Kattegatt

Havskräfta

5 019

5 318

1 320

1 398

Skagerrak / Kattegatt

Äkta tunga

353

205

11

6

Skagerrak / Kattegatt

Långa

87

87

19

19

Skagerrak / Kattegatt

Birkelånga

8

8

3

3

Skagerrak / Kattegatt

Pigghaj

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

* Total EU-kvot för Atlantoskandisk sill är ej fastställd. EU beslut motsvarar ca 70% av andel för 2015.

 

 

 

 

 

** Total EU-kvot för blåvitling ej fastställd

 

 

 

 

 

*** Kvot för lodda fastställs under 2015

 

 

 

 

 

**** Kvot för tobis fastställs under 2015

 

 

 

 

 

Publicerad: 2016-01-04
Uppdaterad: 2016-01-04
Sidansvarig: Webbredaktion