Förstahandsmottagare och transportörer

Regler och information för dig som köper och transporterar fiskeriprodukter i första led.