Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Hitta på sidan

Alla förstahandsmottagare som handlar med de fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska även rapportera information om sina försäljningar via Havs- och vattenmyndighetens (HaV) spårbarhetssystem.

Regler för förstahandsmottagare

För dig som köper fisk och skaldjur i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler. Alla förstahandsmottagare, inklusive auktionsinrättningar, ska vara registrerade och rapportera sina inköp till oss. Detta krav finns för att vi ska kunna följa och säkerställa uppföljningen av våra kvoter.

Det är endast fångster från havet och Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland som omfattas. Reglerna omfattar inte dig som köper upp till 30 kg för privat konsumtion direkt av en yrkesfiskare. Fritidsfångad fisk och skaldjur från havet omfattas inte eftersom dessa inte får säljas.

Du ska alltså:

  • vara registrerad som förstahandsmottagare
  • om du köper fisk eller skaldjur från havet ska du endast köpa från en person eller företag som har fiskelicens
  • rapportera dina inköp på deklaration om övertagande och/eller avräkningsnota. För mer detaljerad information om rapportering se sidan Rapportering för förstahandsmottagare
  • vara registrerad i HaV:s spårbarhetssystem om du köper fisk eller skaldjur från havet

Vad har jag för ansvar som förstahandsmottagare?

Förutom att du ska vara registrerad i vårt register över förstahandsmottagare, har du en rapporteringsskyldighet som innebär att om du förmedlar fisk till försäljning eller köper fisk i första handelsledet ska du fylla i och skicka in en deklaration om övertagande och/eller en avräkningsnota till HaV. Rapporteringen ska ske elektroniskt, antingen genom notaklienten eller genom en rapport i XML-format.

Ska skicka dessa dokument till oss inom 48 timmar efter landning respektive efter första försäljningen.

Ska skicka dessa dokument till oss inom 24 timmar efter landning respektive efter första försäljningen.

Ska du rapportera elektroniskt genom HaV:s e-tjänst Avräkningsnota-sötvatten. Inköpen ska rapporteras uppdelat per månad senast den 31 januari året efter inköpsåret.

Publicerad: 2014-10-27
Uppdaterad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion