Hitta på sidan

Rapportering för förstahandsmottagare

Om du köper fiskeriprodukter i första handelsledet som är fångade i havet eller i någon av de fem stora sjöarna (Värnen, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland) är du förstahandsmottagare. För förstahandsmottagaren finns det särskilda regler.

För förstahandsmottagaren finns det särskilda regler. Alla förstahandsmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Du som köper fångst från havet ska också vara registrerad som spårbarhetsaktör i HaV:s spårbarhetssystem.

Du som vill bli förstahandsmottagare

På denna sida hittar du alla blanketter för förstahandsmottagare.

Fångst från havet

Du ska rapportera deklaration om övertagande och/eller avräkningsnota elektroniskt till oss. Det kan göras antingen genom notaklienten eller genom en rapport i XML-format.

Notaklienten är en funktion i spårbarhetssystemets e-tjänst. Här finns användarguide för notaklienten. Du behöver ett användarkonto i spårbarhetssystemet för att rapportera via notaklienten. Här finns anvisningar om hur du registrerar dig.

För rapportering i XML-format är det upp till varje mottagare att skaffa ett program anpassat för rapportering i XML-format. Här hittar du manual och specifikation för hur rapporteringen ska ske. XML-filer laddas upp via vår hemsida och för att kunna ladda upp filer där krävs ett användarkonto som du loggar in på. Eftersom kontot är personligt kan det behövas flera användarkonton hos samma förstahandsmottagare.

Här anmäler du dig för användarkonto XML-format

När kontot är skapat får du ett användarnamn och lösenord via e-post.

Om du som förstahandsmottagare årligen omsätter under 200 000 euro ska du rapportera avräkningsnota senast 48 timmar efter avslutad försäljning. Om försäljningen inte är slutförd vid övertagande ska du först rapportera en deklaration om övertagande senast 48 timmar efter avslutad landning. Skyldigheten att rapportera avräkningsnota till HaV gäller även om deklaration om övertagande har rapporterats. Motsvarande för förstahandsmottagare som årligen omsätter 200 000 euro eller mer är 24 timmar efter avslutad försäljning/landning.

Fångst från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland

Du ska rapportera avräkningsnota elektroniskt till oss genom HaV:s e-tjänst Avräkningsnota-sötvatten. Avräkningsnotan ska innehålla uppgifter om alla inköp och förmedlingar av fisk från dessa sjöar som skett under föregående kalenderår. Det finns möjlighet att redovisa avräkningsnotor vid ett eller flera tillfällen under året. Om redovisning sker en gång per år ska detta ske senast den 31 januari året efter inköpsåret. Det går också att redovisa avräkningsnotor t ex varje månad under pågående inköpsår, sista registrering ska ske senast den 31 januari året efter inköpsåret.

Här hittar du en manual hur du rapporterar i Avräkningsnota-sötvatten

Publicerad: 2013-07-11
Uppdaterad: 2022-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion