Hitta på sidan

Transportörer

En transport av fisk från landningsplatsen ska följas av ett transportdokument om det inte redan finns en avräkningsnota eller deklaration om övertagande för den aktuella fisken.

Det finns vissa krav som måste uppfyllas av transportören:

  • är fisken vägd kan transportdokumentet ersättas av en kopia
    av loggbokens landningsdeklaration
  • om fisken ska vägas efter transport räcker inte landningsdeklarationen utan då måste ett transportdokument fyllas i
  • transportdokumentet ska vara korrekt ifyllt och skickas till oss inom 48 timmar efter lastningen av fisken

Om dokument skickas innan transporten påbörjas behöver det inte finnas något fysiskt dokument som följer fisken.

Skicka in transportdokumentet till:

dokumentation@havochvatten.se

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2021-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion