Användarguide för notaklienten

Hitta på sidan

Den här användarguiden är till för dig som är registrerad förstahandsmottagare hos Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat en notaklient för att göra det lätt och rätt för dig som förstahandsmottagare när du lämnar deklaration om övertagande och/eller avräkningsnota.

Notaklienten innehåller modernare lösningar med återkoppling i realtid. Med några knapptryckningar kan du från notaklienten lämna uppgifter om ursprungsparti i spårbarhetssystemet där systemet fyller i de uppgifter som du lämnat i notaklienten.

Användarguiden är inte en fullständig guide för registrering och rapportering av alla uppgifter, utan är koncentrerad på sådana uppgifter där en guidning kan behövas.

Innehåll

Inloggning

Förstahandsmottagning - Inställningar

Under inställningar lägger du in dina favoriter, artiklar med förvalda egenskaper samt väljer löpnummer för avräkningsnota och deklaration om övertagande, det underlättar för dig inför rapporteringen.

Förstahandsmottagning - Rapportering

Skapa och rapportera avräkningsnota

Fortsatt arbete med Registrerade avräkningsnotor och deklaration om övertagande

Skapa deklaration om övertagande

Ladda ner användarguiden

Support

Vid frågor och support om notaklienten kontakta FMC.

Telefon

0771-10 15 00, öppettider: 08.00-16.30

E-post

fmc@havochvatten.se eller avrnotor@havochvatten.se

Publicerad: 2022-10-11
Uppdaterad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion