Skapa och rapportera avräkningsnota

Hitta på sidan

Så här skapar du och rapporterar avräkningsnota.

För att skapa avräkningsnota klickar du på knappen och då kommer du till ett formulär.

Notera att du som fångstmottagare kan terminera ett parti på avräkningsnotan om ett ursprungsparti bildas vid första försäljning och sedan säljs till slutkonsument eller om partiet bereds på så sätt att det lämnar tulltaxa KN 03.

Formuläret ser ut så här

Formulär för ny avräkningsnota.

Avräkning nummer

Numret på avräkningsnotan räknas upp automatiskt. Vill du ändra nummer klicka på länken. Du kan välja nummer mellan 1-799 999 förutsatt att numret inte är använt tidigare under innevarande kalenderår av ditt företag.

Landande fartyg

Du kan enbart söka på fartyg som finns i HaV:s register. Kontakta FMC på HaV om du inte hittar det fartyg du söker.

Licensinnehavare/Befälhavare

Om du angett ett svensk fartyg under ”Landande fartyg” och uppgifter i fälten Licensinnehavare/Befälhavare inte kommer upp automatiskt – kontakta FMC på HaV.

Om du angett ett utländskt fartyg under ”Landande fartyg” ska du ange namnet på licensinnehavare/befälhavare i aktuellt fält, men ska inte ange person-/organisationsnummer för denne.

Uppgifter om betalning som avser annan fysisk/juridisk person

Här anger du om någon annan person eller organisation är betalningsmottagare.

Uppgifter om partierna på notan

Under partier fyller du i partiinformationen med hjälp av de listor som finns under ”pilarna”.

Har du flera partier som du vill lägga till, klicka på Lägg till rad.

Sammanfattning och Rapportera

Under fliken Sammanfattning visas alla partier på notan som du lämnat partiinformation om. Klickar du på Rapportera visas en förhandsgranskning på partiet/partierna.

På förhandsgranskning har du möjlighet att kryssa i Generera avräkningsnota (PDF-fil) som du kan skriva ut eller spara på din dator, innan den är inrapporterad till HaV.

Om allt ser bra ut klickar du på Rapportera. Avräkningsnotan skickas då till HaV och du ser den sedan under fliken Registrerade som status registrerad.

Publicerad: 2022-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion