Skapa deklaration om övertagande

Hitta på sidan

Så här skapar du deklaration om övertagande.

För att skapa deklaration om övertagande klickar du på knappen och då kommer du till ett formulär.

Du fyller i alla uppgifter om partiet, se avsnitt Skapa avräkningsnota.

Omvandla deklaration om övertagande till avräkningsnota

För att filtrera på de deklaration om övertagande som du registrerat kryssar du i rutan Deklaration om övertagande.

När du klickar på nota nummer visas deklarationer om övertagande som du registrerat.

Nedanför rubriken har du knappen Omvandla deklaration om övertagande till avräkningsnota. Om du klickar på den omvandlas deklaration om övertagande till avräkningsnota.

Klicka på knappen Omvandla deklaration om övertagande till avräkningsnota för att komplettera med ytterligare uppgifter på avräkningsnotan. Se avsnitt 5. Skapa avräkningsnota.

Publicerad: 2022-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion