Fångstområden

Hitta på sidan

Världens alla vatten delas in i olika områden eller fångstzon. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

FAO:s och ICES indelning i delområden

Internationella havsforskningsrådet (Ices) använder denna indelning som grund i sina vetenskapliga analyser av fiskbestånd men har också ytterligare indelningar av område 27.

 • Ices-område (av Ices kallat ”subarea”),
 • Ices-fångstområde (kallat ”division”)
 • Ices-delområde (kallat ”subdivision” eller SD).

Till exempel hör Skagerrak till:

 • Ices-område 3 (Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälthavet och Östersjön)
 • Ices-fångstområde 3a (Skagerrak och Kattegatt)
 • Ices-delområde 20 (Skagerrak).

Ices använder även så kallade statistiska rektanglar i sitt arbete med kartor och dataanalys, ett Ices-delområde kan ligga över flera Ices-rektanglar.

Mer information

Havsområden i vilka svenskt yrkesfiske sker

Sverige har en lång kuststräcka och omges av flera havsområden i vilka svenskt yrkesfiske sker. De havsområden som angränsar till Sveriges kust är Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Svenskt fiske har även tillträde till Nordsjön och Norska havet.

 • Kattegatt
 • Nordsjön
 • Norska havet
 • Skagerrak
 • Östersjön (inkl. Öresund och Bälten)
Publicerad: 2018-03-12
Uppdaterad: 2024-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion