Kvoter i Västerhavet 2014

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Kvoter
OmrådeArtEU-kvot 2013EU-kvot 2014Svensk kvot 2013Svensk kvot 2014

Norska Havet

Sill

619000

418487

5116

3459

EU och internationellt vatten

Blåvitling

116032

336871

4382

7007

Grönländska vatten

Lodda

5775

0

352

0

Nordsjön EG zon

Tobis

286424

207219

9144

7177

Nordsjön EG zon

Sill

477900

470037

4863

4782

Nordsjön EG zon

Sill, ej konsumtion

14400

13085

67

61

Nordsjön EG zon

Makrill

24221

42057

4174

7101

Nordsjön EG zon

Torsk

26475

27799

30

31

Nordsjön EG zon

Kolja

45040

38284

178

165

Nordsjön EG zon

Vitling

18932

16092

3

3

Nordsjön EG zon

Långa

2428

2428

10

10

Nordsjön/Skag/Kat

Gråsej

91220

77536

516

438

Nordsjön EG zon

Skarpsill

161500

122924

1330

1330

Nordsjön EG zon (syd)

Taggmakrill

37950

31720

75

75

Nordsjön EG zon (nord)

Taggmakrill

157989

116912

675

675

Nordsjön EG zon

Marulk

8703

7833

8

7

Nordsjön EG zon

Piggvar, Slätvar

4642

4642

5

5

Nordsjön EG zon

Sand-, Skrubbskädda

18434

18434

6

6

Nordsjön EG zon

Berg-, Rödtunga

6391

6391

11

11

Nordsjön EG zon

Räka

3058

2446

91

73

Nordsjön EG zon

Lubb

235

235

5

5

Nordsjön EG zon

Pigghaj

0

0

0

0

Nordsjön Norsk zon

Sill

 

 

922

866

Nordsjön Norsk zon

Makrill

 

 

242

247

Nordsjön Norsk zon

Torsk

 

 

382

382

Nordsjön Norsk zon

Kolja

 

 

707

707

Nordsjön Norsk zon

Gråsej

 

 

880

880

Nordsjön Norsk zon

Bleka, Vitling

 

 

190

190

Nordsjön Norsk zon

Räka

 

 

123

123

Nordsjön Norsk zon

Foderfisk

 

 

800

800

Nordsjön Norsk zon

Övriga arter

 

 

Trad

Trad

Skagerrak / Kattegatt

Rockor

52

47

11

10

Skagerrak / Kattegatt / Nordsjön

Guldlax

1028

1028

35

35

Skagerrak / Kattegatt

Lubb

29

29

7

7

Skagerrak / Kattegatt

Sill

55000

46750

24180

20248

Skagerrak / Kattegatt

Sill, ej konsumtion

6659

6659

916

916

Skagerrak / Kattegatt

Skarpsill

41600

33280

10547

8437

Skagerrak

Torsk

3783

3972

530

556

Kattegatt

Torsk, bifångst

100

100

37

37

Skagerrak / Kattegatt

Kolja

2770

2355

264

224

Skagerrak / Kattegatt

Vitling

1050

1050

99

99

Skagerrak / Kattegatt

Kummel

1661

2466

130

193

Skagerrak

Rödspotta

9142

10056

381

419

Kattegatt

Rödspotta

1800

2160

180

216

Skagerrak / Kattegatt

Räka

6650

6650

1243

1243

Skagerrak / Kattegatt

Havskräfta

5200

5019

1367

1320

Skagerrak / Kattegatt

Äkta tunga

560

353

18

17

Skagerrak / Kattegatt

Långa

87

87

19

19

Skagerrak / Kattegatt

Birkelånga

8

8

3

3

Skagerrak / Kattegatt

Pigghaj

0

0

0

0

Publicerad: 2014-12-05
Uppdaterad: 2015-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion