Kvoter i Västerhavet 2023

Hitta på sidan

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

Kvoter i Västerhavet 2023

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2022 och 2023 (räknat i ton). Preliminär 2022-12-13.

Kvoter
Område

Art

TAC 2022

TAC 2023

Svensk kvot 2022

Svensk kvot 2023

Norska Havet

Sill (EU-andel)

27278

23294

4435

3787

Nordlig - EU o Inter­nationell

Blå­vitling (EU-andel)

192886

323787

9084

15248

Grön­ländska vatten

Lodda

-

-

-

-

Nordsjön EU zon

Tobis

88844

*

3053

*

Nordsjön EU zon

Sill

427628

396556

4093

3753

Nordsjön EU zon

Sill ej konsum.

8174

7716

38

36

Nordsjön/ Skag/ Katt

Makrill (EU-andel)

26279

26122

4550**

4743**

Nordsjön EU zon

Torsk

13246

21652

13

21

Nordsjön EU zon

Kolja

44924

58402

178

223

Nordsjön EU zon

Vitling

26633

34294

4

4

Nordsjön EU zon

Långa

3127

2577

12

10

Nordsjön/ Skag/ Katt

Gråsej

44950

53374

234

277

Nordsjön EU zon

Skarp­sill

56120

*

1330

*

Nordsjön EU zon (syd)

Tagg­makrill

8969

8969

75

75

Nordsjön EU zon (nord)

Tagg­makrill

61416

13400

675

675

Nordsjön EU zon

Marulk

9014

7211

6

4

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

5487

3747

6

4

Nordsjön EU zon

Berg- o Röd­tunga

4287

3140

7

5

Nordsjön EU zon

Räka

990

990

30

30

Nordsjön EU zon

Lubb

228

228

6

6

Nordsjön EU zon

Pigghaj

-

3434

-

5

Nordsjön norsk zon

Torsk382

382

Nordsjön norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön norsk zon

Bleka, vitling190

190

Nordsjön norsk zon

Sill991

932

Nordsjön norsk zon

Makrill283

266

Nordsjön norsk zon

Räka123

123

Nordsjön norsk zon

Industri­arter800

800

Nordsjön norsk zon

Övriga artertrad***

trad

Skagerrak/ Kattegatt

Sill

25021

23250

11000

10221

Skagerrak/ Kattegatt

Sill ej konsum.

6659

6659

916

916

Skagerrak/ Kattegatt

Skarpsill

12570

*

3187

*

Skagerrak

Torsk

1893

3095

265

433

Kattegatt

Torsk bif­ångst

97

97

36

36

Skagerrak/ Kattegatt

Kolja

2761

3589

263

342

Skagerrak/ Kattegatt

Vitling

929

232

70

18****

Skagerrak/ Kattegatt

Kummel

2379

2490

187

195

Skagerrak

Röd­spotta

16816

17783

610

622

Kattegatt

Röd­spotta

1038

1981

56

106

Skagerrak/ Kattegatt

Räka

5398

1350

1009

252****

Skagerrak/ Kattegatt

Havs­kräfta

8501

8501

2235

2235

Skagerrak/ Kattegatt

Äkta tunga

723

504

23

16

Skagerrak/ Kattegatt

Långa

144

144

32

32

Skagerrak/ Kattegatt

Birke­långa

4

4

1,5

1,5

Skagerrak/ Kattegatt

Rockor

48

48

11

11

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guld­lax

809

809

28

28

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Pigghaj

-

1130

-

793

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Skoläst

5

2

0,243

0,097

  • * Fastställs under 2023. Skarpsills-TAC gäller 1 juli - 30 juni.
  • **Svensk nabokvot ska läggas till den här nivån för total nivå för SE. (svenska kvoter för fiske i norsk zon som fastställs i NABO- avtalet med Norge.)
  • *** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå
  • ****Preliminär kvot, kommer att höjas efter avslutade förhandlingar med andra länder.
  • TCA – Provisorisk TAC enligt EU-UK handels- och samarbetsavtal (TCA), artiklarna 499.2 och 499.4.
Publicerad: 2023-12-12
Uppdaterad: 2022-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion