Kvoter i Västerhavet 2021

Hitta på sidan

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

Kvoter i Västerhavet 2021

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2020 och 2021 (räknat i ton). Preliminär 2020-12-17.

Kvoter
Område

Art

TAC 2020

TAC 2021

Svensk kvot 2020

Svensk kvot 2021

Norska Havet

Sill (EU-andel)

34216

29667

4344

4823

Nordlig - EU o Inter­nationell

Blå­vitling (EU-andel)

326484

239927

12330

11300

Grön­ländska vatten

Lodda

0

3000*

0

184*

Nordsjön EU zon

Tobis

228837

101023

7926

3499

Nordsjön EU zon

Sill

385008

356357

3913

3449

Nordsjön EU zon

Sill ej konsum.

8954

7750

42

36

Nordsjön/ Skag/ Katt

Makrill (EU-andel)

32022

28322

5188

4857**

Nordsjön EU zon

Torsk

14718

13246

17

13

Nordsjön EU zon

Kolja

35653

42785

143

169

Nordsjön EU zon

Vitling

17158

21306

3

2

Nordsjön EU zon

Långa

4237

(EU) 370

18

7

Nordsjön/ Skag/ Katt

Gråsej

79813

59512

452

314

Nordsjön EU zon

Skarp­sill

169778**

-

1330**

-

Nordsjön EU zon (syd)

Tagg­makrill

13763

(EU) 5838

75

44

Nordsjön EU zon (nord)

Tagg­makrill

70617

56494

675

540

Nordsjön EU zon

Marulk

14085

(EU) 959

13

5

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

6498

(EU) 2859

7

3

Nordsjön EU zon

Berg- o Röd­tunga

6785

(EU) 1149

11

5

Nordsjön EU zon

Räka

1200

(EU) 301

36

12

Nordsjön EU zon

Lubb

251

(EU) 87

7

4

Nordsjön norsk zon

Torsk


382

382


Nordsjön norsk zon

Kolja


707

707


Nordsjön norsk zon

Gråsej


880

880


Nordsjön norsk zon

Bleka, vitling


190

190


Nordsjön norsk zon

Sill


948

878


Nordsjön norsk zon

Makrill


271

251


Nordsjön norsk zon

Räka


123

123


Nordsjön norsk zon

Industri­arter


800

800


Nordsjön norsk zon

Övriga arter


trad***

trad***


Skagerrak/ Kattegatt

Sill

24528

21604

10783

9498

Skagerrak/ Kattegatt

Sill ej konsum.

6659

6659

916

916

Skagerrak/ Kattegatt

Skarpsill

38029**

*

9642**

*

Skagerrak

Torsk

2103

1893

294

265

Kattegatt

Torsk bif­ångst

130

123

48

46

Skagerrak/ Kattegatt

Kolja

2193

2519

209

250

Skagerrak/ Kattegatt

Vitling

1660

929

125

29

Skagerrak/ Kattegatt

Kummel

3403

2233

267

175

Skagerrak

Röd­spotta

19647

19188

709

568

Kattegatt

Röd­spotta

1141

719

114

41

Skagerrak/ Kattegatt

Räka

6115

5016

1143

937

Skagerrak/ Kattegatt

Havs­kräfta

13733

12360

3611

3250

Skagerrak/ Kattegatt

Äkta tunga

533

596

17

19

Skagerrak/ Kattegatt

Långa

179

(EU) 68

39

16

Skagerrak/ Kattegatt

Birke­långa

5

3

2

1

Skagerrak/ Kattegatt

Rockor

47

28

10

6

Skag/ Katt/ Nordsjön

Guld­lax

1234

(EU) 464

43

16

* Beslutas under 2021

** TAC jul 2020 – jun 2021

*** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå

Publicerad: 2021-12-14
Uppdaterad: 2021-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion