Kvoter i Västerhavet 2022

Hitta på sidan

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

Kvoter i Västerhavet 2022

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2021 och 2022 (räknat i ton). Preliminär 2021-12-14.

Kvoter
Område

Art

TAC 2021

TAC 2022

Svensk kvot 2021

Svensk kvot 2022

Norska Havet

Sill (EU-andel)

29667

27278

4823

4823

Nordlig - EU o Inter­nationell

Blå­vitling (EU-andel)

239927

192886

11300

9084

Grön­ländska vatten

Lodda

-

-

-

-

Nordsjön EU zon

Tobis

92500

*

3182

*

Nordsjön EU zon

Sill

356357

427628

3449

4064

Nordsjön EU zon

Sill ej konsum.

7750

8174

36

38

Nordsjön/ Skag/ Katt

Makrill (EU-andel)

28322

26279

4857**

4550**

Nordsjön EU zon

Torsk

13246

13246

17

13

Nordsjön EU zon

Kolja

42785

44924

169

178

Nordsjön EU zon

Vitling

21306

26633

3

4

Nordsjön EU zon

Långa

3813

953

15

4

Nordsjön/ Skag/ Katt

Gråsej

59511

44950

314

234

Nordsjön EU zon

Skarp­sill

87186

*

1330

*

Nordsjön EU zon (syd)

Tagg­makrill

14014

3461

75

19

Nordsjön EU zon (nord)

Tagg­makrill

70254

48034

675

473

Nordsjön EU zon

Marulk

11972

4789

8

3

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

5848

1408

6

2

Nordsjön EU zon

Berg- o Röd­tunga

5428

1357

8

2

Nordsjön EU zon

Räka

660

165

20

5

Nordsjön EU zon

Lubb

251

63

7

2

Nordsjön norsk zon

Torsk


 

382

382

Nordsjön norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön norsk zon

Bleka, vitling190

190

Nordsjön norsk zon

Sill878

991

Nordsjön norsk zon

Makrill251

283

Nordsjön norsk zon

Räka123

123

Nordsjön norsk zon

Industri­arter800

800

Nordsjön norsk zon

Övriga artertrad***

trad***

Skagerrak/ Kattegatt

Sill

21604

25021

9498

11000

Skagerrak/ Kattegatt

Sill ej konsum.

6659

6659

916

916

Skagerrak/ Kattegatt

Skarpsill

19529

*

4951

*

Skagerrak

Torsk

1893

1893

265

265

Kattegatt

Torsk bif­ångst

123

97

46

36

Skagerrak/ Kattegatt

Kolja

2630

2761

250

263

Skagerrak/ Kattegatt

Vitling

929

929

69

70

Skagerrak/ Kattegatt

Kummel

2974

744

233

58

Skagerrak

Röd­spotta

19188

16816

667

610

Kattegatt

Röd­spotta

719

1038

48

56

Skagerrak/ Kattegatt

Räka

5016

3888

938

727

Skagerrak/ Kattegatt

Havs­kräfta

12360

8501

3250

2235

Skagerrak/ Kattegatt

Äkta tunga

596

723

19

23

Skagerrak/ Kattegatt

Långa

175

44

39

10

Skagerrak/ Kattegatt

Birke­långa

4

-

1,5

1

Skagerrak/ Kattegatt

Rockor

45

11

10

3

Skag/ Katt/ Nordsjön

Guld­lax

809

202

28

7

  • * Fastställs under 2022. Skarpsills-TAC gäller 1 juli - 30 juni.
  • **Svensk nabokvot ska läggas till den här nivån för total nivå för SE. (svenska kvoter för fiske i norsk zon som fastställs i NABO- avtalet med Norge.)
  • *** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2021-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion