Kvoter i Västerhavet 2019

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Kvoter
OmrådeArtEU-kvot 2018EU-kvot 2019Svensk kvot 2018Svensk kvot 2019

Norska Havet

Sill (EU-andel)

28319

38315

3595

4865

Nordlig - EU & Internationell

Blåvitling (EU-andel)

401363

319727

15158

12075

Grönländska vatten

Lodda

0

0

0

0

Nordsjön EU zon

Tobis

207650

112780

7193

3906

Nordsjön EU zon

Sill

600588

385008

6105

3913

Nordsjön EU zon

Sill, ej konsumtion

9669

13190

45

62

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Makrill (EU-andel)

28693

23296

4637

3781

Nordsjön EU zon

Torsk

43156

29437

49

33

Nordsjön EU zon

Kolja

41767

28950

167

116

Nordsjön EU zon

Vitling

22057

17191

4

3

Nordsjön EU zon

Långa

3843

4035

16

17

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Gråsej

105793

93614

600

531

Nordsjön EU zon

Skarpsill

177545

112102

1330

1330

Nordsjön EU zon (syd)

Taggmakrill

15179

15179

75

75

Nordsjön EU zon (nord)

Taggmakrill

101070

119118

675

675

Nordsjön EU zon

Marulk

16225

20237

15

18

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

7102

8122

8

9

Nordsjön EU zon

Berg-, Rödtunga

6391

7874

11

13

Nordsjön EU zon

Räka

1957

1566

59

47

Nordsjön EU zon

Lubb

251

251

7

7

Nordsjön EU zon

Pigghaj

förbud

förbud

förbud

förbud

Nordsjön Norsk zon

Sill1239

886

Nordsjön Norsk zon

Makrill354

253

Nordsjön Norsk zon

Torsk382

382

Nordsjön Norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön Norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön Norsk zon

Bleka, Vitling190

190

Nordsjön Norsk zon

Räka123

123

Nordsjön Norsk zon

Foderfisk800

800

Nordsjön Norsk zon

Övriga arterTrad

Trad

Skagerrak / Kattegatt

Rockor

47

47

10

10

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guldlax

1234

1234

43

43

Skagerrak / Kattegatt

Lubb

31

31

8

8

Skagerrak / Kattegatt

Sill

48427

29326

21189

12893

Skagerrak / Kattegatt

Sill, ej konsumtion

6659

6659

916

916

Skagerrak / Kattegatt

Skarpsill

266624

266624

6750

6750

Skagerrak

Torsk

7995

4205

1119

589

Kattegatt

Torsk, bifångst

630

567

233

210

Skagerrak / Kattegatt

Kolja

2569

1780

245

170

Skagerrak / Kattegatt

Vitling

1050

1660

99

119

Skagerrak / Kattegatt

Kummel

3136

4286

246

336

Skagerrak

Rödspotta

15343

16782

640

700

Kattegatt

Rödspotta

1483

1705

147

171

Skagerrak / Kattegatt

Räka

6230

4314

1371

807

Skagerrak / Kattegatt

Havskräfta

11738

13733

3087

3611

Skagerrak / Kattegatt

Äkta tunga

448

502

14

16

Skagerrak / Kattegatt

Långa

87

170

19

38

Skagerrak / Kattegatt

Birkelånga

8

8

3

3

Skagerrak / Kattegatt

Pigghaj

förbud

förbud

förbud

förbud


Publicerad: 2019-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion