Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

Registret senast uppdaterat: 2022-07-14

Bemyndigande:

2 kap. 7 och 19-20 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

2014-10-01

Celex:

32009R1224, 32011R0404, 32013R1380, 32016R1139, 32017R2403, 32018R0973, 32018R1628, 32021R1888, 32022R0109

Ändringsversioner
Ändringar

15

HVMFS 2023:8 Pdf, 178 kB.

Ändr. 2 kap. 19 §, 3 kap. 7 a och 8 a §§, 10 kap. 6, 8, och 14 §§, 11 kap. 5 §; ny 2 kap. 20 §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-07-14 

14

HVMFS 2022:17 Pdf, 171.6 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 5, 8 och 19 §§, 3 kap. 7 a §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 och 9 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1, 5 a, 10 a och 13 §§, rubr. till 7 kap. och närmast före 10 kap. 1 §; ny 6 kap. 1 b § och 8 kap. 3 §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-01-01

13

HVMFS 2020:1 Pdf, 199.5 kB.


Rättelseblad sid 1 Pdf, 125.2 kB.

HVMFS 2020:1 Pdf, 125.2 kB.

Upph. 3 kap. 8 § och rubr. närmast före 3 kap. 8,10 och 11 §§; 3 kap. 10 § betecknas 13 kap. 1 § och 3 kap. 11 § beteckans 13 kap. 2 §; Ändr. 2 kap. 3-7, 14 och 16 §§, 3 kap. 1-7a, 8a och 9 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 2, 9 och 12 §§, 7 kap. 1 och 3 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1-3 §§, 10 kap. 1, 3-5 a, 6-8, 10-14 §§ och rubr. till 3-9 kap., rubr. närmast före 2 kap. 3, 4 och 14 §§, 3 kap. 2, 6 , 7 och 9 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 §; Ändrad rubrik 2 kap. 11 §; Nytt 13. kap. och ny 2 kap. 19 § med ny rubrik.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2020-03-23

12

HVMFS 2019:20 Pdf, 143.4 kB.

Upph 5 kap. 1 a-6 a §§ och 10 kap. 15-19 §§; Ändr. 5 kap. 1 § och rubriken närmast före 5 kap. 1 §; två nya kapitel 11 och 12 kap.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2019-11-01

11

HVMFS 2019:13 Pdf, 11.9 kB.

Ändr. 6 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-08-30

10

HVMFS 2019:1 Pdf, 152.6 kB.

Upph. 4 kap. 2 § och 6 kap. 10 §; ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 7 a §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 13 §§ samt ny rubrik före 3 kap. 7 a §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-02-01

10

HVMFS 2018:10 Pdf, 133.2 kB.

Ändr. 1 kap. 2-3 §§, 2 kap. 8-10 §§ och 3 kap. 7 a §; ny 6 kap. 12 §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 19 §§ samt 6 kap. 8 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-09-01

9

HVMFS 2017:18 Pdf, 144.3 kB.

Upph. 5 kap. 3 c §, 6 kap. 4 och 12 §§, 7 kap. 2 och 4 §§ och 8 kap. 2 §; ändr. 3 kap. 6 och 8 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap. 9 och 10 §§ och 10 kap. 1 och 12 §§; sex nya paragrafer: 3 kap. 7 a och 8 §§, 4 kap. 2 § och 10 kap. 5 a, 5 b och 10 a §§ samt nya rubriker före 3 kap. 7 a § och 10 kap. 5 a och 10 a §§. 

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 20 §§ förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-12-20 i fråga om 6 kap. 4 och 12 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2 § samt 10 kap. 5 a-5 b §§ och i övrigt 2018-01-01   

8

HVMFS 2016:33 Pdf, 184.5 kB.

Upph. 6 kap. 1 a, 2 a och 5-8 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 1, 2, 4-6 och 12 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 2, 8 och 11 §, 6 kap. 1, 2 , 3-4 och 9-10 §§, 7 kap. 1 och 4 §§ och 8 kap. 2 § samt rubriken till 6 kap., rubriken närmast före 3 kap. 2 § och rubriken närmast efter rubriken 6 kap.; ett nytt kapitel 10 kap.

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-01-01   

7

HVMFS 2016:19 Pdf, 13.7 kB.

Ändr. 3 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-06-08 

6

HVMFS 2016:13 Pdf, 24 kB.

Upph. rubrik efter 6 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 1, 3a och 4 §§; två nya paragrafer 5 kap. 3b och 3 c §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-04-20

5

HVMFS 2016:10 Pdf, 94.8 kB.

Ändr. 6 kap. 1-2 §§, 4-5 §§ och 9§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-03-15

4

HVMFS 2016:5 Pdf, 50.5 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 5 kap. 1 och 2 §§, 4-6 §§; tre nya paragrafer 5 kap. 1 a, 3a, och 6 a §§ samt nya rubriker närmast före 5 kap. 3 a, 4 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-03-01

3

HVMFS 2015:33 Pdf, 18.4 kB.

Upph. 6 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01

2

HVMFS 2015:8 Pdf, 107.5 kB.

Ändr. 1 kap. 3 § och 9 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01

1

HVMFS 2015:6 Pdf, 39.5 kB.

Ändr. 3 kap. 8 §, 6 kap. 1, 2, 9 och 10 §§ samt 8 kap. 1 §; två ny paragrafer 6 kap. 1 a och 2 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-05-01


HVMFS 2014:19 Pdf, 163.4 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2014-09-25
Uppdaterad: 2023-07-14
Sidansvarig: Webbredaktion