Fiskestopp 2022

Hitta på sidan

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2022.

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från om med 22 oktober

Årets begränsande mängd om 800 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med lördagen den 22 oktober.

Detta innebär att från och med den 22 oktober är det inte heller tillåtet att landa siklöja som fångats under tillåten tid med trål i Östersjön.

Beslutet finns i HVMFS 2022:13.

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, område 22-32

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2022 är det förbjudet att ha ett riktat fiske av torsk i Östersjön under hela året.

Förordning (EU) 2022/2090 

Fiskestopp för laxfiske i område 31

Från och med den 1 juli 2022 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Fiskenytt: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31

Föreskrift: HVMFS 2022:9 Pdf, 130.5 kB.

Aktuella realtids­stängningar

Publicerad: 2023-08-25
Uppdaterad: 2023-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion