Fiskestopp 2020

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.

Fiskestopp för visst fiske i Östersjön, område 22-24

Från och med den 9 november är det förbjudet att fiska i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 med garn eller nät med en maskstorlek som är mindre än 65 mm, trålredskap med en maskstorlek som är mindre än 50 mm samt vad- och notredskap.

Förbudet riktar sig endast till de som fiskar på kustkvoten. Det innebär att förbudet inte omfattar de fiskelicensinnehavare som fiskar med stöd av ett fisketillstånd för pelagiska arter.

Fiskenytt

Föreskrift HVMFS 2020:24 Pdf, 113.8 kB.

Utökat fiskestopp för laxfiske i område 31

Från och med den 18 juli råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön, även inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv, ICES delområde 31.

Fiskenytt

Föreskrift HVMFS 2020:18 Pdf, 16.2 kB.

Konsoliderad version HVMFS 2020:17 Pdf, 18.6 kB.

Fiskestopp för laxfiske i område 31

Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Föreskrift HVMFS 2020:17 Pdf, 16.6 kB..

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, område 24, 25-32

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2020 är det förbjudet att ha ett riktat fiske av torsk i delområde 24, 25 och 26 under hela året.

Fiske av torsk i område 24 får bedrivas under vissa villkor:

För fartyg som är mindre än 12 meter och använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter innanför 6 NM från baslinjen.

EU-förordningen, EU 2019/1838

Fiskenytt: Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara

Fiskestopp för allt fiske i Östersjön, område 23, 24, 25 och 26

Under lekstängningsperioderna, för att skydda torsken, får fiske bedrivas endast med fartyg som är mindre än 12 meter och som använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter. Lekstängningsperioderna är:

Perioder med totalt fiskestopp.

Områden

Period

ICES delområden 23

1 februari – 31 mars

ICES delområden 24

1 juni – 31 juli

ICES delområden 25-26

1 maj – 31 augusti


EU-förordningen, EU 2019/1838

Fiskenytt: Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara

Publicerad: 2021-02-18
Sidansvarig: Webbredaktion