Utökat förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.

Delkvoten om 4 200 odlade laxar i Skellefte älvs och Lule älvs terminalfiskeområden är nu i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att fiske av lax i terminalfiskeområdena förbjuds från och med lördagen den 18 juli 2020.

Landning av fångst som fiskats under tillåten tid får göras senast den 19 juli. Från och med den 20 juli är det alltså inte tillåtet att landa lax som fångats under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Förbudet gäller inte:

  • bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.
  • fiske efter lax i Ume älvs fredningsområde, vars gränser framgår av bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Bilagor:

Publicerad: 2020-07-17
Sidansvarig: Webbredaktion