Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Registret senast uppdaterat 2024-04-01

Bemyndigande: 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Trädde i kraft: 2004-12-01

Övrigt: Upph. FIFS 1993:30, 1993:31

Ändringsversioner
Ändringar

89

HVMFS 2024:3 Pdf, 251.8 kB.

Ändr. bilaga 5 och 10.

Bemyndigande: 2 kap. 7 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande 2024-04-01

88

HVMFS 2023:11 Pdf, 156 kB.

Ändr. 3 kap. 18 § och bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande 2023-09-01

87

HVMFS 2023:9 Pdf, 146.6 kB.

Ändr. bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande 2023-07-17

86

HVMFS 2023:7 Pdf, 216.8 kB.

Rättelseblad s. 2 och 5 Pdf, 154.3 kB.

Ändr. 3 kap. 1, 16 och 18 §§ och 4 kap. 3 och 8 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraffträdande 2023-06-13

85

HVMFS 2023:6 Pdf, 281 kB.

Ändr. 3 kap. 2, 16 och 18 §§ och bilagorna 5 och 6

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraffträdande 2023-06-06

84

HVMFS 2023:1 Pdf, 132.2 kB.

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraffträdande 2023-04-01

83

HVMFS 2022:23 Pdf, 24.3 kB.

Ändr 3 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraffträdande 2023-01-01

82

HVMFS 2022:18 Pdf, 30.2 kB.

Ändr 3 kap. 12 a och 12 b §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2023-01-01

81

HVMFS 2022:11 Pdf, 28.2 kB.

Ändr 1 kap. 10 §; ny 3 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2023-01-01

80

HVMFS 2022:10 Pdf, 134.2 kB.

Ändr 3 kap. 9 och 18 §§, 4 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-09-16

79

HVMFS 2022:8 Pdf, 165.3 kB.

Ändr bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-07-15

78

HVMFS 2022:7 Pdf, 191.5 kB.

Ändr 5 kap. 6 a och 6 b §§ och bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-05-31

77

HVMFS 2022:4 Pdf, 143.6 kB.

Ändr 3 kap. 1 § och bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-05-10


76

HVMFS 2022:1 Pdf, 32 kB.

Ändr 1 kap. 7 § och 5 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-05-01

75HVMFS 2021:24 Pdf, 146.3 kB.

Ändr. 3 kap. 18 § och bilaga 2

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2021-11-01

74

HVMFS 2021:20 Pdf, 561 kB.

Rättelseblad s. 1 Pdf, 36.8 kB.

Rättelseblad s. 10-12 Pdf, 151.1 kB.

Ändr. 3 kap. 3 och 13 §§ och bilagorna 5, 7 och 8

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2022-01-01 i fråga förbudet mot yrkesmässigt fiske i Nordvästra Skånes havsområde utan tillstånd av länsstyrelsen i bilaga 5 samt ändringen i stycke B.2.7 om AIS krav i bilaga 7. I övrigt 2021-10-15

73HVMFS 2021:16 Pdf, 368.4 kB.

Ändr. 3 kap. 12 f § och bilaga 15; ny 3 kap. 12 g § och bilaga 16

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-07-01

72HVMFS 2021:14 Pdf, 164.1 kB.

5 kap. 6 a § ska betecknas 5 kap. 6 b § och 5 kap. 6 b § ska betecknas 5 kap. 6 c §; ändr. 5 kap. 6 och 6 b §§; ny 5 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-18

71HVMFS 2021:10 Pdf, 144.9 kB.

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

70HVMFS 2021:8 Pdf, 35.5 kB.

Ny 5 kap. 9 § och rubrik närmast före

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

69HVMFS 2021:6 Pdf, 606.6 kB.

Ändr. 3 kap. 2, 15, 16 och 18 §§ samt bilagorna 5 och 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-04-01

68HVMFS 2020:23 Pdf, 213.6 kB.

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-17

67HVMFS 2020:20 Pdf, 37.1 kB.

Ändr. 1 kap. 7 § och 3 kap. 12 f §; ny bilaga 15

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-17

66HVMFS 2020:19 Pdf, 10.8 kB.

Upphävande av 3 kap. 12 f § i dess lydelse enligt HVMFS 2020:9

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-1 7

65HVMFS 2020:11 Pdf, 13.8 kB.

Ändr. 5 kap. 6 a § och ny 5 kap. 6 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01

64HVMFS 2020:9 Pdf, 134.1 kB.

Upph. 3 kap. 12 c - 12 e och 12 g §§; Ändr. 3 kap. 12 f § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-11-01 ifråga om 3 kap. 12 f § och i övrigt 2020-05-31

63HVMFS 2020:7 Pdf, 21 kB.

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01

62HVMFS 2020:5 Pdf, 181.3 kB.

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-04-01

61HVMFS 2020:3 Pdf, 129 kB.

Ändr. 3 kap. 12 a § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-03-23

60HVMFS 2019:16 Pdf, 306.1 kB.

Ändr. 3 kap. 18 §, bilagorna 5 och 8

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-11-01

59HVMFS 2019:14 Pdf, 138.6 kB.

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-09-01

58HVMFS 2019:11 Pdf, 201.1 kB.

Upph. 4 kap. 1 a § och 5 kap 4 §; rubriken närmarst 5 kap. 4 § utgår; ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 14 a-17 §§, 4 kap. 16 §, 5 kap. 6 §, bilaga 5 samt rubriken till 3 kap. 16 §; ny 3 kap. 18 §, rubrik närmast efter rubriken till 3 kap. 16 § samt rubrik närmast före 3 kap. 18 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-09-01

57HVMFS 2019:7 Pdf, 21.3 kB.

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2019-06-17

56HVMFS 2019:4 Pdf, 114.4 kB.

Upph. 5 kap. 3 §; Ändr. 5 kap. 1 och 6 §§ samt bilaga 5; Ny 5 kap. 6 a §

Bemyndigande. 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-01

55HVMFS 2019:2 Pdf, 108.8 kB.

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-04-01

54HVMFS 2018:15 Pdf, 12.4 kB.

Ändr. 3 kap. 12 h §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2018-10-01

53HVMFS 2018:13 Pdf, 176.3 kB.

Ändr. 3 kap. 12 d-12 e §§ samt bilagorna 9 och 10; 3 nya bilagor, 12 - 13

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-10-01

52HVMFS 2018:6 Pdf, 26.4 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 3 §§ och bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-05-31

51HVMFS 2017:12 Pdf, 135.8 kB.

Ändr. 3 kap. 2, 5, 7, 16 §§ och 4 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-01-01 i fråga om 3 kap. 5 § och i övrigt 2017-09-01

50HVMFS 2017:2 Pdf, 12.3 kB.

Ny 3 kap. 12 h §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraffträdande: 2017-03-20

49HVMFS 2016:18 Pdf, 148.4 kB.

Ändr. 1 kap. 7 § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-06-08 

48HVMFS 2016:1 Pdf, 104 kB.

Ändr. 1 kap. 8 § och 3 kap. 16 § och ny 3 kap. 17 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-26 

47HVMFS 2015:31 Pdf, 93.7 kB.

Ändr. 3 kap. 12 d-12 f §§ och bilaga 9, ny 3 kap. 12 g § och 15 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01 

46HVMFS 2015:11 Pdf, 153 kB.

Ändr. 3 kap. 12 a §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01

45HVMFS 2015:7 Pdf, 205.5 kB.

Ändr. 3 kap. 11-12 f §§, bilaga 5 och 8

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01 

44HVMFS 2014:30 Pdf, 92.9 kB.

Ändr. 3 kap. 12 §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-01-01

43HVMFS 2014:21 Pdf, 249.2 kB.

Ändr. 3 kap. 7 a § och 6 kap. 3 § upphör att gälla, rubriken närmast före 6 kap. 3 § utgår, 3 kap. 1, 7, 8, 14 a och 15 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap. 6 och 8 §§ samt bilaga 5, 7 och 10, ny paragraf, 1 kap. 1 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 och 15 §§ samt 6 kap. 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-10-01

42HVMFS 2014:10 Pdf, 151.2 kB.

Ändr. 5 kap. 6 §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-06-12 

41HVMFS 2014:5 Pdf, 78 kB.

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-04-01 

40HVMFS 2014:4 Pdf, 17.6 kB.

Ändr. 4 kap. 1, 11 och 16 §§ och ny 1 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-03-07 

39HVMFS 2014:2 Pdf, 22.2 kB.

Ändr. 3 kap. 1 § och bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-02-04 

38HVMFS 2014:1 Pdf, 80.8 kB.Ändr. bilaga 9
37

HVMFS 2013:13 Pdf, 100.5 kB.

Rättelseblad sid 1 Pdf, 12.9 kB.

HVMFS 2013:13 Pdf, 12.9 kB.

Ändr. 5 kap. 1 § samt bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-08-01

36HVMFS 2013:12 Pdf, 18.6 kB.

Ändr. 5 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-06-01

35HVMFS 2013:1 Pdf, 86.1 kB.

Ändr. 3 kap. 12 a §, bil 9; ny 3 kap. 12 b, c, d §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-02-01

34HMVFS 2012:32 Pdf, 28.3 kB.

Ändr. 3 kap. 15 §; ny 3 kap. 14 a §; ny rubr. närmast före 3 kap. 14 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-01-01

33HVMFS 2012:11 Pdf, 157.5 kB.

Ändr. 5 kap. 6 §, bil 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-06-01

32HMVFS 2012:2 Pdf, 170.7 kB.

Ändr. 3 kap. 1, 3 §§, bil 5, 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-03-05

31HVMFS 2011:32 Pdf, 17.3 kB.

Ändr. 5 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-01-01

30HVMFS 2011:27 Pdf, 41.4 kB.

Ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 16 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-01-01

29HVMFS 2011:20 Pdf, 45.5 kB.

Ändr. bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-10-15

28HVMFS 2011:7 Pdf, 32 kB.

Ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 1, 7 a, 11-14 §§, 4 kap. 10, 14 §§, 6 kap. 2 §, bil. 7 B, 10 A-C

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

27FIFS 2011:4 Pdf, 41.3 kB.

Upph. 3 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §; ändr. 3 kap. 1, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-04-01

26FIFS 2010:41 Pdf, 42.7 kB.

Ändr. 3 kap. 1, 7 a, 9 a, 15 §§, bil. 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-01-01

25FIFS 2010:39 Pdf, 28.7 kB.

Ändr. 3 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-12-20

24FIFS 2010:30 Pdf, 32.6 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-10-21

23FIFS 2010:12 Pdf, 31.6 kB.

Ändr. 3 kap. 15 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-01

22FIFS 2010:7 Pdf, 55.3 kB.

Upph. 4 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 3 kap. 2, 14, 16 §, 4 kap. 2, 3, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 1, 2 §§, bil. 5, 10; nya 4 kap. 8 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §, 4 kap. 8 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringenJfr avtalet den 9 mars 2010 mellan Sverige och Norge om förvaltningen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven (SÖ 2010:1)

Ikraftträdande: 2010-04-01

21FIFS 2010:6 Pdf, 29.3 kB.

Nya 5 kap. 4 §, rubr. närmast före 5 kap. 4 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-01

20FIFS 2010:5 Pdf, 30.1 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 7, 9 §§, 3 kap. 2, 15 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-15

19FIFS 2010:2 Pdf, 49.2 kB.

Ändr. 3 kap. 9a, 14 §§, 4 kap. 16 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-01

18FIFS 2009:38 Pdf, 30.1 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 7, 9 §§, 3 kap. 7 a, 15 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-01-01

17FIFS 2009:27 Pdf, 32.1 kB.

Ändr. 3 kap. 14 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-10-01

16FIFS 2009:17 Pdf, 65.4 kB.

Upph. 2 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 15 §, 5 kap. 1, 2 §§, bil. 5; ny rubr. närmast före 5 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-07-01

15FIFS 2009:6 Pdf, 158.5 kB.

Ändr. 3 kap. 1 §, bil. 5; nya 3 kap. 12 a §, bil. 11

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-03-21, 3 kap. 12 a § dock 2009-04-15

14FIFS 2009:2 Pdf, 47.4 kB.

Upph. 4 kap. 15 §; ändr. 3 kap. 1, 3, 14 §§, 4 kap. 9, 13 §§, 5 kap. 8 §, 6 kap. 2 §; ny bil. 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-02-01

13

FIFS 2008:35 Pdf, 44.1 kB.

FIFS 2008:35 rättelseblad Pdf, 22.9 kB.

FIFS 2008:35 rättad version Pdf, 46.2 kB.

Ändr. 3 kap. 7 a, 9 a §§, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-01-01

12FIFS 2008:16 Pdf, 28.2 kB.

Ny 1 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

11FIFS 2007:56 Pdf, 31.6 kB.

Ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

10FIFS 2007:38 Pdf, 35.5 kB.

Ändr. 4 kap. 16 §, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 16 §; nya 3 kap. 1 a §, 7 a, 9 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

9FIFS 2007:4 Pdf, 39.2 kB.

Ändr. 3 kap. 1, 3, 16 §§, 4 kap. 14 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nya 4 kap. 11 a §. 5 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-05-01

8FIFS 2006:18 Pdf, 27.7 kB.

Ändr. bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-08-18

7FIFS 2006:14 Pdf, 41.3 kB.

Upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 8 §§, 3 kap. 2, 15, 16 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-07-01, del av 3 kap. 2 § dock 2006-06-01

6FIFS 2006:11 Pdf, 36.9 kB.

Ändr. 3 kap. 2, 16 §§, 5 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-07-01, del av 5 kap. 6 § dock 2006-06-01

5FIFS 2006:5 Pdf, 37 kB.

Ändr. 3 kap. 1 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-04-01, del av bil. 5 dock 2006-05-01

4FIFS 2005:42 Pdf, 34 kB.

Ändr. 3 kap. 11, 14 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

3FIFS 2005:21 Pdf, 28 kB.

Ändr. bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-08-22

2FIFS 2005:15 Pdf, 97 kB.

Ändr. bil. 5, 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-07-01

1FIFS 2005:9 Pdf, 35.4 kB.

Upph. 5 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 15 §, 6 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-04-25

-

FIFS 2004:36 Pdf, 615.4 kB.Ursprunglig utgåva
Publicerad: 2013-11-19
Uppdaterad: 2024-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion