Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Registret senast uppdaterat 2021-07-01

Bemyndigande:
2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Trädde i kraft:
2004-12-01

Övrigt:
Upph. FIFS 1993:30, 1993:31

Ändringsversioner

Ändringar73

HVMFS 2021:16PDF

Ändr. 3 kap. 12 f § och bilaga 15; ny 3 kap. 12 g § och bilaga 16

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-07-01

72

HVMFS 2021:14PDF

5 kap. 6 a § ska betecknas 5 kap. 6 b § och 5 kap. 6 b § ska betecknas 5 kap. 6 c §; ändr. 5 kap. 6 och 6 b §§; ny 5 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-18

71

HVMFS 2021:10PDF

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

70

HVMFS 2021:8PDF

Ny 5 kap. 9 § och rubrik närmast före

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

69

HVMFS 2021:6PDF

Ändr. 3 kap. 2, 15, 16 och 18 §§ samt bilagorna 5 och 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-04-01

68

HVMFS 2020:23PDF

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-17

67

HVMFS 2020:20PDF

Ändr. 1 kap. 7 § och 3 kap. 12 f §; ny bilaga 15

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-17

66

HVMFS 2020:19PDF

Upphävande av 3 kap. 12 f § i dess lydelse enligt HVMFS 2020:9

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

kraftträdande: 2020-09-1 7

65

HVMFS 2020:11PDF

Ändr. 5 kap. 6 a § och ny 5 kap. 6 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01

64

HVMFS 2020:9PDF

Upph. 3 kap. 12 c - 12 e och 12 g §§; Ändr. 3 kap. 12 f § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

kraftträdande: 2020-11-01 ifråga om 3 kap. 12 f § och i övrigt 2020-05-31

63

HVMFS 2020:7PDF

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01

62

HVMFS 2020:5PDF

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-04-01

61

HVMFS 2020:3PDF

Ändr. 3 kap. 12 a § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-03-23

60

HVMFS 2019:16PDF

Ändr. 3 kap. 18 §, bilagorna 5 och 8

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-11-01

59

HVMFS 2019:14PDF

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-09-01

58

HVMFS 2019:11PDF

Upph. 4 kap. 1 a § och 5 kap 4 §; rubriken närmarst 5 kap. 4 § utgår; ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 14 a-17 §§, 4 kap. 16 §, 5 kap. 6 §, bilaga 5 samt rubriken till 3 kap. 16 §; ny 3 kap. 18 §, rubrik närmast efter rubriken till 3 kap. 16 § samt rubrik närmast före 3 kap. 18 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-09-01

57

HVMFS 2019:7PDF

Ändr. bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2019-06-17

56

HVMFS 2019:4PDF

Upph. 5 kap. 3 §; Ändr. 5 kap. 1 och 6 §§ samt bilaga 5; Ny 5 kap. 6 a §

Bemyndigande. 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-01

55

HVMFS 2019:2PDF

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-04-01

54

HVMFS 2018:15PDF

Ändr. 3 kap. 12 h §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ikraftträdande: 2018-10-01

53

HVMFS 2018:13PDF

Ändr. 3 kap. 12 d-12 e §§ samt bilagorna 9 och 10; 3 nya bilagor, 12 - 13

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-10-01

52

HVMFS 2018:6PDF

Ändr. 1 kap. 1, 3 §§ och bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-05-31

51

HVMFS 2017:12PDF

Ändr. 3 kap. 2, 5, 7, 16 §§ och 4 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-01-01 i fråga om 3 kap. 5 § och i övrigt 2017-09-01

50

HVMFS 2017:2PDF

Ny 3 kap. 12 h §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraffträdande: 2017-03-20

49

HVMFS 2016:18PDF

Ändr. 1 kap. 7 § och bilaga 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-06-08 

48

HVMFS 2016:1PDF

Ändr. 1 kap. 8 § och 3 kap. 16 § och ny 3 kap. 17 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-26 

47

HVMFS 2015:31PDF

Ändr. 3 kap. 12 d-12 f §§ och bilaga 9, ny 3 kap. 12 g § och 15 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01 

46

HVMFS 2015:11PDF

Ändr. 3 kap. 12 a §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01 

45

HVMFS 2015:7PDF

Ändr. 3 kap. 11-12 f §§, bilaga 5 och 8

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01 

44

HVMFS 2014:30PDF

Ändr. 3 kap. 12 §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-01-01 

43

HVMFS 2014:21PDF

Ändr. 3 kap. 7 a § och 6 kap. 3 § upphör att gälla, rubriken närmast före 6 kap. 3 § utgår, 3 kap. 1, 7, 8, 14 a och 15 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap. 6 och 8 §§ samt bilaga 5, 7 och 10, ny paragraf, 1 kap. 1 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 och 15 §§ samt 6 kap. 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-10-01 

42

HVMFS 2014:10PDF

Ändr. 5 kap. 6 §, bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-06-12 

41

HVMFS 2014:5PDF

Ändr. bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-04-01 

40

HVMFS 2014:4PDF

Ändr. 4 kap. 1, 11 och 16 §§ och ny 1 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-03-07 

39

HVMFS 2014:2PDF

Ändr. 3 kap. 1 § och bilaga 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-02-04 

38

HVMFS 2014:1PDF

Ändr. bilaga 9

37

HVMFS 2013:13PDF


Rättelseblad sid 1 HVMFS 2013:13PDF

Ändr. 5 kap. 1 § samt bilaga 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-08-01

36

HVMFS 2013:12PDF

Ändr. 5 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-06-01

35

HVMFS 2013:1PDF

Ändr. 3 kap. 12 a §, bil 9; ny 3 kap. 12 b, c, d §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-02-01

34

HMVFS 2012:32PDF

Ändr. 3 kap. 15 §; ny 3 kap. 14 a §; ny rubr. närmast före 3 kap. 14 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-01-01

33

HVMFS 2012:11PDF

Ändr. 5 kap. 6 §, bil 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-06-01

32

HMVFS 2012:2PDF

Ändr. 3 kap. 1, 3 §§, bil 5, 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-03-05

31

HVMFS 2011:32PDF

Ändr. 5 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-01-01

30

HVMFS 2011:27PDF

Ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 16 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-01-01

29

HVMFS 2011:20PDF

Ändr. bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-10-15

28

HVMFS 2011:7PDF

Ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 1, 7 a, 11-14 §§, 4 kap. 10, 14 §§, 6 kap. 2 §, bil. 7 B, 10 A-C

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

27

FIFS 2011:4PDF

Upph. 3 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §; ändr. 3 kap. 1, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-04-01

26

FIFS 2010:41PDF

Ändr. 3 kap. 1, 7 a, 9 a, 15 §§, bil. 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-01-01

25

FIFS 2010:39PDF

Ändr. 3 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-12-20

24

FIFS 2010:30PDF

Ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-10-21

23

FIFS 2010:12PDF

Ändr. 3 kap. 15 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-01

22

FIFS 2010:7PDF

Upph. 4 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 3 kap. 2, 14, 16 §, 4 kap. 2, 3, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 1, 2 §§, bil. 5, 10; nya 4 kap. 8 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §, 4 kap. 8 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Jfr avtalet den 9 mars 2010 mellan Sverige och Norge om förvaltningen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven (SÖ 2010:1)

Ikraftträdande: 2010-04-01

21

FIFS 2010:6PDF

Nya 5 kap. 4 §, rubr. närmast före 5 kap. 4 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-01

20

FIFS 2010:5PDF

Ändr. 1 kap. 1, 7, 9 §§, 3 kap. 2, 15 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-15

19

FIFS 2010:2PDF

Ändr. 3 kap. 9a, 14 §§, 4 kap. 16 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-01

18

FIFS 2009:38PDF

Ändr. 1 kap. 1, 7, 9 §§, 3 kap. 7 a, 15 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-01-01

17

FIFS 2009:27PDF

Ändr. 3 kap. 14 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-10-01

16

FIFS 2009:17PDF

Upph. 2 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 15 §, 5 kap. 1, 2 §§, bil. 5; ny rubr. närmast före 5 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-07-01

15

FIFS 2009:6PDF

Ändr. 3 kap. 1 §, bil. 5; nya 3 kap. 12 a §, bil. 11

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-03-21, 3 kap. 12 a § dock 2009-04-15

14

FIFS 2009:2PDF

Upph. 4 kap. 15 §; ändr. 3 kap. 1, 3, 14 §§, 4 kap. 9, 13 §§, 5 kap. 8 §, 6 kap. 2 §; ny bil. 10

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-02-01

13

FIFS 2008:35PDF

FIFS 2008:35 rättelsebladPDF

FIFS 2008:35 rättad versionPDF

Ändr. 3 kap. 7 a, 9 a §§, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-01-01

12

FIFS 2008:16PDF

Ny 1 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

11

FIFS 2007:56PDF

Ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

10

FIFS 2007:38PDF

Ändr. 4 kap. 16 §, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 16 §; nya 3 kap. 1 a §, 7 a, 9 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

9

FIFS 2007:4PDF

Ändr. 3 kap. 1, 3, 16 §§, 4 kap. 14 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nya 4 kap. 11 a §. 5 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-05-01

8

FIFS 2006:18PDF

Ändr. bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-08-18

7

FIFS 2006:14PDF

Upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 8 §§, 3 kap. 2, 15, 16 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-07-01, del av 3 kap. 2 § dock 2006-06-01

6

FIFS 2006:11PDF

Ändr. 3 kap. 2, 16 §§, 5 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-07-01, del av 5 kap. 6 § dock 2006-06-01

5

FIFS 2006:5PDF

Ändr. 3 kap. 1 §, bil. 5

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-04-01, del av bil. 5 dock 2006-05-01

4

FIFS 2005:42PDF

Ändr. 3 kap. 11, 14 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

3

FIFS 2005:21PDF

Ändr. bil. 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-08-22

2

FIFS 2005:15PDF

Ändr. bil. 5, 7

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-07-01

1

FIFS 2005:9PDF

Upph. 5 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 15 §, 6 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-04-25


FIFS 2004:36PDF

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-19
Uppdaterad: 2021-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion