Arkiv - nytt om fiskeregler 5 november 2020

Förbud mot visst svenskt fiske i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 från och med den 9 november 2020

Årets svenska kustkvot av sill på 485 ton i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 är till stor del uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda visst svenskt fiske i området.

Från och med den 9 november 2020 är det förbjudet att fiska i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 med garn eller nät med en maskstorlek som är mindre än 65 mm, trålredskap med en maskstorlek som är mindre än 50 mm samt vad- och notredskap.

Fångster som fiskats under tillåten tid (till och med den 8 november 2020) får landas senast dagen därpå, det vill säga den 9 november 2020 och säljas till och med den 10 november 2020. Därefter är det inte tillåtet att landa eller sälja fångst som fiskats under den tillåtna tiden.

Förbudet gäller de som fiskar på kustkvoten

Förbudet riktar sig endast till de som fiskar på kustkvoten. Det innebär att förbudet inte omfattar de fiskelicensinnehavare som fiskar med stöd av ett fisketillstånd för pelagiska arter.

Bilaga: HVMFS 2020:24 Pdf, 113.8 kB.

Publicerad: 2020-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion