Fiskestopp 2014

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för året.

Årliga stopp i Östersjön enligt torskåterhämtningsplanen

Årliga stopp
Vilka områden?Vilka omfattas?När är stoppen?

ICES delområden 22-24

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter

1 - 30/4

ICES delområden 25-26

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter

1/7 - 31/8

Fiskestopp på grund av uppfiskad kvot:

  • Från den 8 december och fram till årets slut är all svenskt fiske av torsk förbjudet i Kattegatt. Efter den 9 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning i första led är inte heller tillåten efter den 10 december.
  • Från och med den 3 december och fram till årets slut är allt svenskt fiske av torsk förbjudet i Skagerrak. Efter den 4 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning i första led är inte heller tillåten efter den 5 december.
  • Från och med den ​20 oktober och fram till årets slut är allt svenskt fiske av torsk förbjudet i EU:s fiskevatten i Nordsjön. Efter den 21 oktober är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudområdet undet tillåten tid. Försäljning är inte heller tillåten efter den 22 oktober
  • Från och med den 20 oktober och fram till årets slut är allt svenskt fiske av gråsej förbjudet i Kattegatt, Skagerrak och EU:s vatten i Nordsjön och Östersjön . Efter den 21 oktober är det också förbjudet att landa eller omlasta gråsej som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning är inte heller tillåten efter 22 oktober.
  • Från och med den 6 oktober till årets slut är allt svenskt fiske av gråsej och torsk förbjudet i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Efter den 7 oktober är det också förbjudet att landa eller omlasta gråsej och torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning är inte tillåtet efter den 8 oktober.
  • Från och med den 14 augusti är allt laxfiske förbjudet i ICES-delområde 31. Både fettfeneklippt och vild lax. Efter den15 augusti är det inte tillåtet att omlasta eller landa fisk som fångats i området under tillåten tid. Försäljning är inte tillåtet efter den 16 augusti.
  • Från och med den 7 juli råder förbud mot fiske av lax med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön. Fiske av lax i delområde 31 får endast avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
  • Från och med den 7 juli är svenskt laxfiske i Östersjön, område 22-29, förbjudet. Efter den 8 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Efter 9 juli är det också förbjudet att sälja sådan lax.
  • Från och med den 2 juni är svenskt torskfiske med passiva redskap i Skagerrak förbjudet. Efter den 3 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats med passiva redskap i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Denna torsk får inte heller försäljas i första led efter den 4 juni
Publicerad: 2015-01-12
Uppdaterad: 2014-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion