Fiskestopp 2013

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för året 2013.

Årliga stopp i Östersjön enligt torskåterhämtningsplanen

ICES delområde 22-24

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter: 1–30/4

ICES delområde 25-26

Fartyg med en totallängd på minst 8 meter: 1/7–31/8

Fiskestopp på grund av uppfiskad kvot

  • ​Från och med 28 oktober råder förbud mot svenskt fiske av gråsej i norsk zon i Nordsjön.Efter den 29 oktober är det förbjudet att landa eller omlasta gråsej som fångats under tillåten tid. Efter den 30 oktober är det även försäljningsförbud.
  • Från och med den 11 oktober råder förbud mot svenskt torskfiske i Skagerrak.Efter den 12 oktober är det förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats under tillåten tid. Efter den 13 oktober är det även försäljningsförbud.
  • ​Från och med den 2 september råder förbud mot svenskt fiske av torsk i EU: fiskevatten i Nordsjön. Från och med den 3 september råder landnings- och omlastningsförbud och efter 4 september får inte heller sådan torsk säljas i första led.
  • Från och med den 29 augusti råder förbud mot svenskt fiske av makrill​ i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön för fartyg som inte har särskilt tillstånd. Från och med 30 augusti råder landnings- och omlastningsförbud och efter 31 augusti får sådan makrill inte heller säljas i första led.
  • Från och med den 29 augusti ​råder förbud mot svenskt fiske av torsk i Skagerrak med passiva redskap. Från och med 30 augusti råder landning- och omlastningsförbud för detta fisket och efter 31 augusti får sådan torsk inte heller säljas i första led.
  • ​Från och med den 27 maj råder förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt. Efter den 28 maj råder landningsförbud för detta fiske. Torsk får inte heller säljas i första led efter den 29 maj.
  • Från och med den 22 juli råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31. Förbudet gäller inte fiske av fettfeneklippt lax i vissa utpekade områden (se HVMFS 2013:22 Pdf, 13.1 kB.).
  • Från och med den 1 augusti råder förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-30. Efter den 2 augusti råder landnings- och omlastningsförbud för sådan lax och efter den 3 augusti får sådan lax inte heller säljas i första led (se HVMFS 2013:23 Pdf, 12.5 kB.).
Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2014-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion