Fiskestopp 2019

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön

Från och med torsdagen den 17 oktober 2019 är det förbjudet för svenskt trålfiske att fiska efter (och att landa) siklöja i Östersjön.

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, område 24, 25 och 26

Enligt EU-kommissionens beslut är det förbjudet att landa torsk från område 24, 25 och 26 från och med 24 juli 2019 till 31 december 2019.

Perioder med redskapsbegränsningar för landning av torsk i Östersjön

Områden

Period

ICES delområden 24, 25, 26

2019-07-24 -- 2019-12-31


Man får fortfarande fiska efter torsk i område 24 under vissa villkor:

Om man använder ett fartyg mindre än 12 meter och fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar (med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap. Detta undantag gäller endast i området ut till sex nautiska mil mätt från baslinjerna och bara i de områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

Undantag

Undantag för bifångster av torsk i område 24, 25 och 26

  • Fiskefartyg som fiskar efter pelagiska arter och använder redskap med maskstorlek på högst 45 mm får landa torsk upp till 10 procent av total landningsvikt per fiskeresa.
  • Fiskefartyg som är mindre än 12 meter och som använder passiva redskap som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar (utom drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap får landa torsk upp till 10 procent av total landningsvikt per fiskeresa. Detta gäller dock endast de fartyg som kan visa upp en historik på landning av torsk från 1 januari 2018 till 30 juni 2019.

Fiskenytt: Stopp för fiske av torsk i Östersjön, delområde 24-26

Fiskestopp på grund av uppfiskad kvot - lax i Östersjön, delområde 31

Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med 22 juli 2019.

Se HVMFS 2019:12  Pdf, 16.2 kB.

Perioder med stopp för svenskt fiske av lax i Östersjön

Områden

Period

ICES delområde 31

2019-07-22 -- 2019-12-31

Fiskenytt: Stopp för svenskt fiske av lax i Östersjön, delområde 31

Redskapsbegränsningar för fiske i Östersjön

Enligt TAC- och kvotförordningen för Östersjön är det förbjudet för fartyg att använda maskstorlek 90 mm eller större, eller använda bottenlinor eller långrevar under följande perioder:

Perioder med redskapsbegränsningar för fiske i Östersjön

Områden

Period

ICES delområden 25-26

2019-07-01 – 2019-07-31


Undantag

Fiskefartyg som är mindre än 12 meter omfattas inte av någon redskapsbegränsning under aktuella perioder.

Fiskefartyg oavsett fartygsstorlek har möjlighet att bedriva fiske med pilkmaskiner, burar, fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och krok även under aktuella perioder eftersom dessa redskap inte omfattas av någon redskapsbegränsning.

Fiskenytt: Östersjöns fiskekvoter 2019

Publicerad: 2019-11-29
Uppdaterad: 2019-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion