Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Beslutet har tagits enligt artikel 12.1 i den gemensamma fiskeripolitiken, och är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön.

Undantag

  • Man får fortfarande fiska efter torsk i område 24 under vissa villkor:

Om man använder ett fartyg mindre än 12 meter och fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar (med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap. Detta undantag gäller endast i området ut till sex nautiska mil mätt från baslinjerna och bara i de områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

Bifångster av torsk från område 24, 25 och 26 ska landas:

  • Vid fiske efter pelagiska arter som använder redskap med maskstorlek på högst 45 mm.
  • Av småskaliga kustfiskare som använder passiva redskap – gäller dock bara landningar av torsk upp till 10 procent av totalvikten på landningen, och bara om fartyget tidigare har en historik (landat torsk mellan 1 januari 2018 till 30 juni 2019) på att landa torsk som bifångst. Fångst av torsk som överskrider 10 procent av totala levandevikten av fångst som landas efter fiskeresan får inte landas utan ska kastas tillbaka till havet. Utkastet ska redovisas som ”discard” (koden DIS) i loggboken, från 0 kg.

Länk till lagtext, svenska

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande, engelska

Bakgrund

ICES råd för bestånden i Östersjön publicerades 29 maj 2019. Till skillnad från föregående år har ICES grundat sitt råd för det östra torskbeståndet på en analytisk beståndsanalys som bland annat tar hänsyn till beståndets ålder, reproduktion, tillväxttakt och dödlighet. ICES rekommenderar att det inte fiskas på det östra torskbeståndet under 2020 eftersom situationen för beståndet är mycket allvarligt.EU kommissionen anser att det behövs nödåtgärder redan i år, 2019, för att skydda det östra torskbeståndet och långsiktigt säkra levande kustsamhällen och en livskraftig fiskenäring.

Länk till kartor över områden och kvoter i Östersjön

Publicerad: 2019-07-23
Sidansvarig: Webbredaktion