Fiskestopp 2021

Hitta på sidan

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2021.

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön

Från och med måndag den 4 oktober 2021 är det förbjudet för svenskt trålfiske att fiska efter (och att landa) siklöja i Östersjön.

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, område 24, 25-32

Enligt TAC och kvotförordningen för Östersjön år 2021 är det förbjudet att ha ett riktat fiske av torsk i delområde 24, 25-32 under hela året.

Fiske efter torsk i område 24 får bedrivas under vissa villkor:

För fartyg som är mindre än 12 meter och använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter innanför 6 NM från baslinjen.

EU-förordningen, EU 2020/1579

Fiskenytt: Östersjöns fiskekvoter för 2021 klara

Fiskestopp för allt fiske i Östersjön, område 22, 23, 24, 25 och 26

Under lekstängningsperioderna, för att skydda torsken, får fiske endast bedrivas.

  • Med fartyg som är mindre än 12 meter och som använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter.
  • I delområde 24 får också fartyg fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 mm eller mindre om de fiskar på djup mindre än 40 meter innanför 6 NM från baslinjen och sorterar sina landningar.
  • I delområde 25 får också fartyg fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 mm eller mindre om de fiskar på djup mindre än 50 meter och sorterar sina landningar.
Perioder med totalt fiskestopp

Områden

Period

ICES delområden 22-23

15 januari – 31 mars

ICES delområden 24

15 maj – 15 augusti

ICES delområden 25-26

1 maj – 31 augusti

EU-förordningen, EU 2020/1579

Fiskenytt: Östersjöns fiskekvoter för 2021 klara

Publicerad: 2023-01-20
Uppdaterad: 2023-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion