Nya föreskrifter 2021


Register 2021

Register över HVMFS beslutade under år 2021

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att upphäva Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:18) in förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021PDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2021PDF

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:21) om svenskt fiske i NordsjönPDF

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i SkagerrakPDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

RättelsebladPDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturenPDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:3) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak PDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i SkagerrakPDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om realtidsstängning av fiske i visst område i SkagerrakPDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnarPDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF

RättelsebladPDF


Register 2020

Register 2020 (tryckt version)

Publicerad: 2016-04-06
Uppdaterad: 2021-07-20
Sidansvarig: Webbredaktion