Nya föreskrifter 2022


Register 2022

Register över HVMFS beslutade under år 2022

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:9) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 Pdf, 130.5 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:8) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 165.3 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 191.5 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 129.8 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS:2022:5) om realtidsstängning av fiske efter nordhavsräka i visst område i Skagerrak Pdf, 250.3 kB.

Rättelseblad Pdf, 109.5 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 143.6 kB.


3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:3) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 138.8 kB.

Rättelseblad Pdf, 131 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:2) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 23.8 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 32 kB.


Publicerad: 2016-04-06
Uppdaterad: 2022-05-23
Sidansvarig: Webbredaktion