Arkiv - nytt om fiskeregler 20 oktober 2020

Hitta på sidan

Östersjöns fiskekvoter för 2021 klara

EU:s fiskeministrar har nu kommit överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.

Tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2021 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske.

Under ministerrådet den 19-20 oktober beslutade EU:s fiskeministrar att öka fiskemöjligheterna på lax i SD 22-31 med 9 %, skarpsill i SD 22-32 med 6 %, torsk i västra Östersjön (SD 22-24) med 5 % och rödspätta i SD 22-32 med 5 %. Det blir samma fiskemöjligheter för 2021 som under 2020 för sill/strömming i Bottenhavet (SD 30-31).

Beslutet innebär en sänkningar av fiskemöjligheterna för sill i västra Östersjön (SD 22-24) som minskar med 50 %, sill/strömming i centrala Östersjön (SD 25-27, 28.2, 29 och 32) som minskar med 36 %, sill/strömming i västra Östersjön (SD 22-24) som minskar med 50 % och torsk i östra Östersjön (SD 25-32) som minskar med 70 %.

Fiskestopp för torskfiske i Östersjön, område 24 och 25-32 under hela året

För yrkesfisket förbjuds fisket efter torsk i delområde 24 och 25-32 under hela året. Det har satts en liten kvot för oavsiktliga bifångster i fisket efter andra arter.

Fiske efter torsk i område 24 får bedrivas av fartyg som är mindre än 12 meter och använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter innanför 6 nautiska mil (NM) från baslinjen

Lekstängningsperioder under 2021 för att skydda torsken

Lekstängningar införs under 2021 för att skydda torsken och det är då fiskestopp för allt fiske i område 22, 23, 24, 25 och 26.

 • I Öresund och Bälthavet (SD 22-23) är stängningen från 1 februari – 31 mars.
 • I sydvästra Östersjön (SD 24) är stängningen från 15 maj – 15 augusti.
 • I östra Östersjön (SD 25-26) är stängningen från 1 maj – 31 augusti.

Under lekstängningsperioderna får du som yrkesfiskare endast fiska med fartyg som är mindre än 12 meter och som använder passiva redskap på ett vattendjup mindre än 20 meter.

I delområde 24, sydvästra Östersjön får du som yrkesfiskare fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 millimeter eller mindre om du fiskar på djup mindre än 40 meter innanför 6 nautiska mil (NM) från baslinjen. Du måste också sortera dina landningar.

I delområde 25 i östra Östersjön får du som yrkesfiskare fiska efter pelagiska arter för humankonsumtion med aktiva och passiva redskap som har en maskstorlek på 45 millimeter eller mindre om du fiskar på djup mindre än 50 meter. Du måste också sortera dina landningar.

Fritidsfisket omfattas också av fiskestoppet i Östersjön

Fritidsfisket på torsk i de båda områdena (SD 22-24 och SD 25-26) kommer regleras på samma sätt under 2021 som det gjordes under 2020. Det innebär en bag-limit på 5 torskar per fiskare per dag i västra Östersjön (SD 22-24) och från 1 februari – 31 mars i SD 22-24 gäller en bag-limit på 2 torskar per fiskare per dag.

Fritidsfiske av torsk i delområde 24 utanför 6 nautiska mil (NM) från baslinjen är förbjudet under 2021. Fiske av torsk är också förbjudet för fritidsfiskare i hela delområdet 25 och 26.

Fiskemöjligheter för Östersjön 2021

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2021 (i procent, jämfört med
2020):

 • Torsk, östra Östersjön: - 70
 • Torsk, västra Östersjön: + 5
 • Lax, centrala Östersjön: + 9
 • Lax, Finska Viken: - 8
 • Skarpsill: + 6
 • Sill, västra Östersjön: - 50
 • Sill, centrala Östersjön: - 36
 • Sill, Rigabukten: + 15
 • Sill, Bottniska viken: - 0
 • Rödspätta: + 5

Mer information

HaV:s webbnyhet

EU-rådets pressmeddelande

EU-kommisionens pressmeddelande

Publicerad: 2020-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion