Arkiv - Aktuellt 20 oktober 2020

Hitta på sidan

Östersjöns fiskekvoter för 2021 beslutade

Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2021. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Det blir fortsatt förbud mot riktat yrkesfiske av torsk i östra Östersjön och sänkt bifångstkvot för torsk.

Fiskare arbetar med trål

Foto: Natalie Greppi

Fiskestopp införs även under 2021 i västra och östra Östersjön. Ministrarna möjliggjorde dock ett visst fiske i dessa områden för fiske efter andra arter än torsk under fiskestoppen. Detta öppnar bland annat för ett visst pelagiskt fiske (fiske av arter som befinner sig i den fria vattenmassan) under sommaren 2021.

– Vi ser att för nästa år tillåter man fiske efter sill under sommaren som möjliggör fiske till humankonsumtion, säger Gry Sagebakken, utredare på HaV.

Långsiktigt hållbart fiske

I förhandlingarna om fiskekvoter har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske. Den svenska delegationen som deltog i förhandlingarna leddes av landsbygdsminister Jennie Nilsson. HaV har bidragit med faktaunderlag vid förhandlingarna.

Förbjudet att fiska torsk i östra Östersjön under 2021

En konsekvens av den allvarliga situationen för torsk är att yrkesfiske efter torsk i östra Östersjön förbjuds även under 2021. Det blir ett fortsatt förbud för fritidsfiske av torsk i sydöstra Östersjön. Det finns en bifångstkvot för oavsiktliga fångster av torsk i fisket efter andra arter i detta område.

ICES har lyft att det östra torskbeståndet är allvarligt hotat, något som har gjort att man de senaste åren har infört omfattande fiskeregleringar.

– Den allvarliga situationen för detta torskbestånd gör att man genomför en lekstängning. Det innebär att allt fiske i torskens kärnområden förbjuds. Det görs dock undantag för ett visst yrkesfiske efter andra arter i områden där torsk inte leker, säger Gry Sagebakken.

Ministrarna beslutade också att införa fiskestopp för att skydda lekande torsk också i västra Östersjön. Vissa undantag finns också här för fiske i områden där torsk inte leker.

Minskat sillfiske

Fiskemöjligheterna för sill i västra Östersjön halveras under 2021 jämfört med 2020. Orsaken är att detta bestånd är under säkra biologiska gränser. Fiskemöjligheterna för sill/strömming i centrala Östersjön sänks också med 36 procent i enlighet med det biologiska rådet.

Fiskemöjligheterna för de andra bestånden som är av betydelse för svenska yrkesfiskare stannar på samma nivå som under 2020 (sill/strömming i Bottenhavet) eller ökas lite.

– Det blir en ökning av fiskemöjligheterna för lax, skarpsill, torsk i västra Östersjön och rödspätta, säger Gry Sagebakken.

Sverige och andra medlemsstater har satsat på att utveckla selektiva och skonsamma redskap, till exempel utveckling av en ny selektiv plattfisktrål för Östersjön.

– Det är extra viktigt när man ser till den stora sänkningen av bifångstkvot för torsk i östra Östersjön samtidigt som fiskemöjligheten för rödspätta ökar i samma område.

Läs mer

Tabell för samtliga kvoter i Östersjön

HaV:s arbete med kvoter

Publicerad: 2020-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion