Redskap och fiskemetoder

Metoder, redskap, kontroller och fredningstider som gäller för yrkesfisket. Här hittar du sammanställd information från föreskrifter, lagar och direktiv. Vår roll som myndighet är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.