Fredningstider, minimimått och maximimått

Information om fiskeperioder, samt regler om mått där du får behålla fångsten, för dig som fritidsfiskare.